Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Dự thảo Luật GDĐT (Sửa đổi) 10/05/2022 Tải về
2 Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 2.0 26/12/2021 Tải về
3 Tài liệu hướng dẫn sử dụng PM Một cửa điện tử 24/03/2021 Tải về
4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm eOffice 30/03/2020 Tải về

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.