Truy cập nội dung luôn
GIẤY MỜI HỌP
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Triển khai chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và Ngân hàng CSXH trên địa bàn huyện Lý Sơn 21/09/2023 Tải về
2 Tổ Công nghệ số cộng đồng ở đảo Bé 21/09/2023 Tải về
3 Nâng cao nhận thức, quyết tâm gỡ thẻ vàng ở Lý Sơn 21/09/2023 Tải về
4 Lý Sơn xây dựng quốc phòng an ninh gắn với phát triển KT-XH nhanh, bền vững 21/09/2023 Tải về
5 Vận động hộ dân trả lại mặt bằng dự án đường cơ động Đông Nam giai đoạn 3 20/09/2023 Tải về
6 Lý Sơn tăng cường công tác PCCC 20/09/2023 Tải về
7 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày22/9/2023) 19/09/2023 Tải về
8 Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững ở Lý Sơn 14/09/2023 Tải về
9 Bí thư Huyện ủy Lý Sơn đối thoại với nhân dân về “Định hướng phát triển nông nghiệp, ngư nghiệp theo hướng bền vững” 13/09/2023 Tải về
10 Công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và XH 13/09/2023 Tải về