Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 50, từ ngày 05/12/2022 - 09/12/2022) 09/12/2022 Tải về
2 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 - 02/12/2022) 28/11/2022 Tải về
3 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 35,36, từ ngày 22/8 - 04/9/2022) 24/08/2022 Tải về
4 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 25, từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022) 11/06/2022 Tải về
5 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) 14/05/2022 Tải về
6 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 20, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022) 09/05/2022 Tải về
7 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 15, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022) 03/04/2022 Tải về
8 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 14/02/2022) 28/01/2022 Tải về
9 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 02, từ ngày 10/01 - 14/01/2022) 10/01/2022 Tải về
10 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 01, từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022) 01/01/2022 Tải về
11 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 52, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 26/12/2021 Tải về
12 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 51, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021) 13/12/2021 Tải về
13 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 44, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021) 02/11/2021 Tải về
14 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 43, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021) 24/10/2021 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 36, từ ngày 06/9 - 11/9/2021) 07/09/2021 Tải về

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.