Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 49, từ ngày 28/11/2022 - 02/12/2022) 28/11/2022 Tải về
2 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 35,36, từ ngày 22/8 - 04/9/2022) 24/08/2022 Tải về
3 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 25, từ ngày 13/6 đến ngày 17/6/2022) 11/06/2022 Tải về
4 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 21, từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) 14/05/2022 Tải về
5 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 20, từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022) 09/05/2022 Tải về
6 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 15, từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022) 03/04/2022 Tải về
7 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 14/02/2022) 28/01/2022 Tải về
8 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 02, từ ngày 10/01 - 14/01/2022) 10/01/2022 Tải về
9 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 01, từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022) 01/01/2022 Tải về
10 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 52, từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) 26/12/2021 Tải về
11 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 51, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021) 13/12/2021 Tải về
12 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 44, từ ngày 01/11/2021 đến ngày 06/11/2021) 02/11/2021 Tải về
13 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 43, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021) 24/10/2021 Tải về
14 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 36, từ ngày 06/9 - 11/9/2021) 07/09/2021 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 34,35, từ ngày 23/8 - 05/9/2021) 23/08/2021 Tải về