Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 31, từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021) 05/08/2021 Tải về
2 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 30, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021) 23/07/2021 Tải về
3 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 29, từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021) 19/07/2021 Tải về
4 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 28, từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021) 12/07/2021 Tải về
5 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 27, từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021) 05/07/2021 Tải về
6 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 24, từ ngày 14/6 - 18/6/2021) 14/06/2021 Tải về
7 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 22, từ ngày 31/5 - 04/6/2021) 28/05/2021 Tải về
8 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 19, từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021) 10/05/2021 Tải về
9 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 17, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021) 26/04/2021 Tải về
10 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 16, từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021) 19/04/2021 Tải về
11 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 14, từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021) 05/04/2021 Tải về
12 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 12, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 27/3/2021) 19/03/2021 Tải về
13 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 49, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 05/12/2020) 01/12/2020 Tải về
14 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 48, từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020) 23/11/2020 Tải về
15 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) 16/11/2020 Tải về

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.