Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 47, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020) 16/11/2020 Tải về
2 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 46, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020) 09/11/2020 Tải về
3 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 45, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020) 02/11/2020 Tải về
4 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020) 26/10/2020 Tải về
5 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 40, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020) 27/09/2020 Tải về
6 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 39, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020) 20/09/2020 Tải về
7 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 38, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020) 14/09/2020 Tải về
8 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 37, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020) 07/09/2020 Tải về
9 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 36, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020) 31/08/2020 Tải về
10 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 35, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020) 21/08/2020 Tải về
11 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 31, từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) 27/07/2020 Tải về
12 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 28, từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020) 13/07/2020 Tải về
13 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 27, từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020) 26/06/2020 Tải về
14 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 26, từ ngày 22/6 - 26/6/2020) 23/06/2020 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 223 từ ngày 01/6 - 06/6/2020) 29/05/2020 Tải về

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.