Truy cập nội dung luôn
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 46, từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020) 09/11/2020 Tải về
2 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 45, từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020) 02/11/2020 Tải về
3 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 44, từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020) 26/10/2020 Tải về
4 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 40, từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020) 27/09/2020 Tải về
5 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 39, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 26/9/2020) 20/09/2020 Tải về
6 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 38, từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020) 14/09/2020 Tải về
7 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 37, từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020) 07/09/2020 Tải về
8 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 36, từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020) 31/08/2020 Tải về
9 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 35, từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020) 21/08/2020 Tải về
10 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 31, từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020) 27/07/2020 Tải về
11 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 28, từ ngày 13/7/2020 đến ngày 18/7/2020) 13/07/2020 Tải về
12 Lịch làm việc của TT Huyện ủy, TT HĐND và CT, các PCT UBND huyện (tuần thứ 27, từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020) 26/06/2020 Tải về
13 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 26, từ ngày 22/6 - 26/6/2020) 23/06/2020 Tải về
14 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 223 từ ngày 01/6 - 06/6/2020) 29/05/2020 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 22, từ ngày 25/5 - 29/5/2020) 22/05/2020 Tải về