Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, các PCT UBND huyện (trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn; tuần 05/2024, từ ngày 05/02 - 18/02/2024) 06/02/2024 Tải về
2 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 38, từ ngày 18/9/2023 đến ngày22/9/2023) 19/09/2023 Tải về
3 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, các PCT UBND huyện (tuần 37, từ ngày 11/9 - 15/9/2023) 12/09/2023 Tải về
4 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 34, từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023) 21/08/2023 Tải về
5 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 30, từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023) 25/07/2023 Tải về
6 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 29, từ ngày 17/7/2023 đến ngày 21/7/2023) 17/07/2023 Tải về
7 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 27, từ ngày 03/7/2023 đến ngày 07/7/2023) 04/07/2023 Tải về
8 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 26, từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023) 27/06/2023 Tải về
9 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các PCT UBND huyện (tuần 22, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023) 30/05/2023 Tải về
10 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 21, từ ngày 22/5 - 28/5/2023) 23/05/2023 Tải về
11 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 15, từ ngày 10/4 - 16/4/2023) 07/04/2023 Tải về
12 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 11, từ ngày 13/3 - 17/3/2023) 10/03/2023 Tải về
13 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 10, từ ngày 06/3 - 11/3/2023) 03/03/2023 Tải về
14 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 08, từ ngày 20/02 - 24/02/2023) 21/02/2023 Tải về
15 Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, CT, PCT UBND huyện (tuần thứ 51, từ ngày 12/12/2022 - 17/12/2022) 12/12/2022 Tải về

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.