Truy cập nội dung luôn
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn

16:55 13/01/2023

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn
Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2022

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2022

16:16 23/02/2022

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2022
Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn

14:37 24/09/2021

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn
Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2021

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2021

15:55 30/03/2021

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2020

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2020

19:17 25/04/2020

Kế hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn năm 2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 464

Tổng số lượt xem: 3226554