Truy cập nội dung luôn

​1. Thường trực UBMTTQVN Huyện Lý Sơn

STT Họ và tên Chức vụ
01 Nguyễn Đạo Chủ tịch
02 Ngô Văn Nghĩa Phó Chủ tịch
​03 ​Lữ Đức Hạnh ​​Phó Chủ tịch

 

2. Chủ tịch UBMTTQVN Huyện Lý Sơn qua các thời kỳ

STT Họ và tên Năm sinh
01 Phạm Đằng  
02 Võ Xuân Thành  

 

3. Thông tin liên hệ của lãnh đạo UBMTTQVN huyện:

- Chủ tịch UBMTTQVN huyện: Nguyễn Đạo, điện thoại: 0553.867232

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện:

    + Ngô Văn Nghĩa, điện thoại:

    + Lữ Đức Hạnh, điện thoại:

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 813

Tổng số lượt xem: 3212439