Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
101 1362/UBND V/v thực hiện DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC Quốc gia 09-05-2022
102 1361/UBND Về việc góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 09-05-2022
103 1357/UBND V/v xây dựng danh mục dự án trọng quy hoạch tỉnh 09-05-2022
104 1311/UBND V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 04-05-2022
105 1309/UBND V/v ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự thảo "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" 04-05-2022
106 1305/UBND V/v triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 04-05-2022
107 1304/UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đến 04-05-2022
108 1297/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 04-05-2022
109 883/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện 04-05-2022
110 884/QĐ-UBND Quyết định ban hành phương án đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (trường 5 lớp cũ) 04-05-2022
111 882/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 04-05-2022
112 1300/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 04-05-2022
113 1298/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-05-2022
114 79/KH-UBND Kế hoạch tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 29-04-2022
115 131/TB-UBND Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giải phóng miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 29-04-2022
116 79/KH-UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
117 1251/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
118 153/BC-UBND Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hội của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 28-04-2022
119 77/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức tập huấn chuyển sâu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
120 74/KH-UBND Kế hoạch tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 28-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2072

Tổng số lượt xem: 2310938

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.