Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
161 1168/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tuyển chọn Hòa giải viên động 25-04-2022
162 1071/UBND Về việc góp ý Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
163 128/BC-UBND Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thi hành các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 25-04-2022
164 1061/UBND V/v góp ý đề cương chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 25-04-2022
165 1060/UBND V/v góp ý dự thảo báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 25-04-2022
166 1059/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 25-04-2022
167 130/BC-UBND V/v cung cấp số liệu để xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 25-04-2022
168 1148/UBND V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-04-2022
169 811/QĐ-UBND Quyết định bổ nhiệm ông Võ Minh Thánh, giữ chức danh Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế 25-04-2022
170 812/QĐ-UBND Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Dương Thị Hoàng Dung giữ chức danh trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế 25-04-2022
171 144/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 25-04-2022
172 1175/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 25-04-2022
173 816/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 25-04-2022
174 1177/UBND V/v góp ý danh mục loại hình, địa sách khuyến khích phát triển xã hội hóa lĩnh vực giáo dục 25-04-2022
175 1176/UBND V/v đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện Lý Sơn 25-04-2022
176 145/BC-UBND Báo cáo về viêc quản lý, bảo vệ di sản thiên nhiên trên địa bàn huyện 25-04-2022
177 1179/UBND Về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08 của TTCP quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 25-04-2022
178 1180/UBND V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm năm 2022 25-04-2022
179 1182/UBND v/v góp ý bản dự thảo Kế hoạch Xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 25-04-2022
180 69/KH-UBND Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Cảng Lý Sơn năm 2022 20-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2068

Tổng số lượt xem: 2310856

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.