Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
271 1016/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 14-04-2022
272 712/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác của UBND huyện quý II năm 2022 14-04-2022
273 784/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà nơi lưu trú 14-04-2022
274 1063/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 14-04-2022
275 1065/UBND V/v góp ý dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 14-04-2022
276 1069/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 14-04-2022
277 34/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lới nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 31-03-2022
278 43/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện 31-03-2022
279 38/KH-UBND Kế hoạch truyền thôn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
280 45/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghê y, dược tư nhân, mỹ phẩm năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
281 50/KH-UBND Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 31-03-2022
282 73/BC-UBND Báo cáo giám sát việc quản lý và kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 31-03-2022
283 75/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 3 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 9 tháng cuối năm 2022 31-03-2022
284 76/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 31-03-2022
285 81/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại diện đoàn viên, thanh niên và hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm trong quý I năm 2022 31-03-2022
286 80/BC-UBND Báo cáo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đường thủy nội địa 31-03-2022
287 84/BC-UBND BÁO CÁO Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022 31-03-2022
288 85/BC_UBND Báo cáo nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị 31-03-2022
289 86/BC-UBND Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện 31-03-2022
290 89/BC-UBND Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 114 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 31-03-2022
291 93/BC-UBND Báo cáo thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 31-03-2022
292 94/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu 31-03-2022
293 847/UBND V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới, ngày khí tượng thế giới năm 2022 31-03-2022
294 846/UBND V/v đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) đối với lĩnh vực cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước 31-03-2022
295 848/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 627 của Sở LĐBTXH 31-03-2022
296 849/UBND V/v tham mưu UBND huyện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 31-03-2022
297 849/UBND V/v tham mưu UBND huyện một số nội dung triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 31-03-2022
298 850/UBND V/v góp ý văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của BTV Tỉnh ủy 31-03-2022
299 95/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Luật Thủy lợi và hệ thống luật pháp luật về thủy lợi trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
300 951/UBND V/v triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 31-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 476

Tổng số lượt xem: 2189510

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.