Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
331 894/UBND V/v áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật 31-03-2022
332 895/UBND V/v đăng ký mô hình điển hình Dân vận khéo năm 2022 31-03-2022
333 896/UBND V/v tổ chức chào cờ hàng tháng trong năm 2022 31-03-2022
334 897/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 1315 của Chủ tịch UBND tỉnh 31-03-2022
335 540/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đơn giá cây trồng và vật kiến trúc để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án : Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng chống ngập úng cho đồng ruộng hạng mục : Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước đồng Dưới và đồng Trũng Nan 31-03-2022
336 905/UBND V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 31-03-2022
337 912/UBND V/v góp ý kiến đóng góp về nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 31-03-2022
338 907/UBND Về việc báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và các cơ sở, doanh nghiệp thu mua nông sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-03-2022
339 909/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 31-03-2022
340 541/QĐ-UBND Quyết định giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập đối với BQLDA huyện giai đoạn 2022-2026 31-03-2022
341 118/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh, PCT Thường trực UBND huyện, trưởng BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 huyện Lý Sơn 31-03-2022
342 117/TB-UBND Báo cáo kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 huyện Lý Sơn 31-03-2022
343 105/BC-UBND Báo cáo kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 huyện Lý Sơn 31-03-2022
344 913/UBND V/v cử cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện nhiệm vụ tại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Lý Sơn năm 2022 31-03-2022
345 668/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 8 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 31-03-2022
346 914/UBND V/v tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 31-03-2022
347 915/UBND V/v triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 31-03-2022
348 911/UBND V/v triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, đơn vị học tập trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
349 917/UBND V/v bổ sung thông tin dữ liệu phucjvuj lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 31-03-2022
350 551/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 22 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà nơi lưu trú 31-03-2022
351 30/BC-TTHC Báo cáo tình hình dịch Covid 19 (tuần) trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
352 54/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
353 918/UBND V/v đăng ký nhu cầu trồng cây tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
354 553/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện Công trình : Khán đài đua thuyền truyền thống huyện (8 chiếc) 31-03-2022
355 921/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, CPXD tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
356 920/UBND V/v thẩm định Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công động trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
357 919/UBND V/v thống nhất đối với nội dung kiến nghị của Phòng TNMT tại báo cáo số 55 31-03-2022
358 923/UBND Về việc cung cấp thông tin chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022. 31-03-2022
359 924/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 59 của UBND tỉnh 31-03-2022
360 930/UBND V/v khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện 31-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 456

Tổng số lượt xem: 3226561