Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
391 398/UBND V/v triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 - 2022 21-02-2022
392 44/BC-UBND Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2021 21-02-2022
393 37/TB-UBND THông báo cấm khai thác cát biển không phép 21-02-2022
394 457/UBND V/v triển khai thực hiện công tác điều hành giá năm 2022 21-02-2022
395 458/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1129 của Thủ tướng Chính phủ 21-02-2022
396 488/UBND V/v xin phép vắng mặc tại cuộc họp ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh do PCT Trần Phước Hiền chủ trì 21-02-2022
397 487/UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Lý Sơn (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) 21-02-2022
398 462/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 627 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 21-02-2022
399 49/BC-UBND Báo cáo tình hình phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2021 21-02-2022
400 464/UBND Vv đăng ký sản phẩm, kinh phí và góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 21-02-2022
401 465/UBND V/v cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 21-02-2022
402 466/UBND V/v góp ý dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 21-02-2022
403 30/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm lưu động tại nhà vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn (đợt 2) 21-02-2022
404 467/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 21-02-2022
405 469/UBND V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 21-02-2022
406 470/UBND V/v góp ý Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 21-02-2022
407 127/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án hoạt động của Tổ hợp tác vận hành, khai thác nước hồ Thới Lới năm 2022 21-02-2022
408 472/UBND V/v tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2022 21-02-2022
409 129/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí thù lao chi trả trợ cấp BTXH năm 2022 theo Quyết định số 1133 của UBND tỉnh đối với BTC, NVLĐTBXH 21-02-2022
410 128/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ năm 2022 đối với bảo hiểm xã hội huyện Lý Sơn 21-02-2022
411 85/TB-UBND Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 21-02-2022
412 480/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 21-02-2022
413 31/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn (Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 21-02-2022
414 132/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 11 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà 21-02-2022
415 484/UBND V/v đăng ký tham gia chương trinh phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 21-02-2022
416 45/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 của huyện Lý Sơn 17-02-2022
417 447/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021 17-02-2022
418 449/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-02-2022
419 448/UBND V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022 17-02-2022
420 450/UBND V/v tham gia góp ý Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi 17-02-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2811

Tổng số lượt xem: 2275108

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.