Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
10051 289/CV Về việc thống nhất cho ông Phạm Thanh Hồng - thôn Tây, xã An Hải được tách thửa đất 28-03-2014
10052 288/CV Về việc tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn huyện 28-03-2014
10053 282/UBND Về việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2014 27-03-2014
10054 281/UBND Về việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học 27-03-2014
10055 283/UBND Về việc hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ 27-03-2014
10056 278/UBND Về việc báo cáo kết quả giải quyết các nội dung kiến nghị của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 27-03-2014
10057 280/UBND Về việc triển khai đnagư ký QNDB hạng 2 và Nữ có chuyên môn cần cho Quân đội năm 2014 27-03-2014
10058 03/HĐND Về việc tổ chức, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp 26-03-2014
10059 275/UBND Về việc vận động người lao động hết hạn hợp đồng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc 26-03-2014
10060 273/UBND Về việc ngăn chặn nạn gia súc thả rông vào khu vực rừng mới trống và công tác PCCC rừng trên huyện đảo Lý Sơn 26-03-2014
10061 272/UBND Về việc chủ trương điều chỉnh, phát sinh Dự án: Mương thoát nước Công viên trung tâm ra biển 26-03-2014
10062 399/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế làm việc của Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của UBND huyện Lý Sơn 26-03-2014
10063 397/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ tạm thời chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2014 26-03-2014
10064 274/UBND Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ chính trị và các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của Chính phủ 26-03-2014
10065 70/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự án hoàn thành và nợ vốn đầu tư XDCB dự án hoàn thành thuộc ngân sách Nhà nước năm 2013 26-03-2014
10066 43/BC-VP Báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND&UBND huyện 26-03-2014
10067 01/TN THƯ NGỎ (Về việc tổ chức 30 năm thành lập trường) 25-03-2014
10068 251/UBND Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện từ năm 2011 - 2013 20-03-2014
10069 252/UBND Về việc đăng ký trang bị phần mềm quản lý tài sản cố định 20-03-2014
10070 254/UBND Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 48 và Chỉ thị số 21 của Bộ chính trị 20-03-2014
10071 255/UBND Về việc tổ chức thực hiện triển khai phần mềm eOffice tại UBND huyện Lý Sơn 20-03-2014
10072 256/UBND Về việc bổ sung danh sách cán bộ, công chức, viên chức chưa được cấp Email 20-03-2014
10073 20/BC-HĐND Báo cáo tổng kết công tác tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND huyện, xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay 20-03-2014
10074 389/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Trường THCS An Hải; Hạng mục: 06 phòng bộ môn (Vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, nhạc họa, vi tính) 20-03-2014
10075 390/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng Công trình: Trung tâm y tế quân dân y Lý Sơn; Hạng mục: 03 phòng kỹ thuật lâm sàng 20-03-2014
10076 249/UBND Về việc tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2014 19-03-2014
10077 10/QĐ-UBND V/v Quy định về giá tài sản tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12-03-2014
10078 01/TB-HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng năm 2014 của Thường trực HĐND huyện Lý Sơn 07-01-2014
10079 01/TB-UBND Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của UBND huyện Lý Sơn năm 2014 02-01-2014

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 526

Tổng số lượt xem: 3226669