Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 1183/UBND Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi. 28-04-2022
122 1209/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
123 1217/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
124 1220/UBND Về việc mời tham gia Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 28-04-2022
125 1222/UBND V/v cung cấp dữ liệu kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn 28-04-2022
126 1223/UBND V/v thực hiện Công văn số 03 của BCĐ hóa đơn điện tử 28-04-2022
127 1224/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
128 1230/UBND V/v góp ý danh mục loại hình, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa lĩnh vực giáo dục 28-04-2022
129 1229/UBND V/v tăng cường bảo đảm công tác an toàn thông tin nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 28-04-2022
130 1231/UBND V/v triển khai rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Mircosoft Windows công bố tháng 4/2022 28-04-2022
131 1225/UBND V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 28-04-2022
132 1226/UBND V/v triển khai chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 28-04-2022
133 1228/UBND V/v thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i- Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 28-04-2022
134 1234/UBND V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đội viên Đề án 500 28-04-2022
135 76/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường giao dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
136 129/TB-UBND Thông báo về phối hợp tổ chức ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển - Tử tế với đại dương tại huyện Lý Sơn 28-04-2022
137 1247/UBND V/v đăng ký cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 28-04-2022
138 151/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống Covid 19 từ đợt 1 đến đợt 54 trên địa bàn huyện 28-04-2022
139 152/BC-UBND Báo cáo quy mô phục vụ của các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, sức chứa hội trường tổ chức hội nghị tổ chức tiệc chào mừng trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
140 75/KH-UBND Kế hoạch trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đối với các trường MN, TH và THCS giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện 28-04-2022
141 61/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng 28-04-2022
142 60/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng người có công với cách mạng 28-04-2022
143 824/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục huyện Lý Sơn năm học 2021-2022 27-04-2022
144 1217/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn huyện Lý Sơn 27-04-2022
145 1211/UBND V/v thực hiện chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân 27-04-2022
146 1210/UBND V/v báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 27-04-2022
147 1209/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-04-2022
148 1241/UBND V/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023 27-04-2022
149 1242/UBND V/v hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp Fo cách ly tại nhà 27-04-2022
150 1195/UBND V/v tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân dịp lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 25-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 496

Tổng số lượt xem: 3827799

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.