Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 978/UBND V/v thực hiện Quyết định số 268 của UBND tỉnh 14-04-2022
212 979/UBND V/v thực hiện Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2022 14-04-2022
213 981/UBND V/v lựa chọn sản phẩm tham dự chương trình bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam 14-04-2022
214 974/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản 14-04-2022
215 984/UBND Vv Hướng dẫn tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5. 14-04-2022
216 982/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
217 995/UBND V/v thực hiện Công văn 1506 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
218 997/UBND V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022
219 996/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 14-04-2022
220 994/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 14-04-2022
221 998/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương 14-04-2022
222 987/UBND V/v thực hiện Công văn số 1490 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
223 989/UBND v/v lấy ý kiến góp ý Đề cương Chương trình Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
224 1007/UBND V/v thực hiện Công văn số 1521 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
225 1006/UBND Về việc góp ý Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022
226 985/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 60 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 14-04-2022
227 1011/UBND V/v đăng ký cấp phát chữ ký số cho cán bộ, công chưc, viên chức, người lao động thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện và hệ thống IGate 2.0 14-04-2022
228 986/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 14-04-2022
229 1012/UBND Về việc góp ý dự thảo: Quyết định và thuyết minh Đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 14-04-2022
230 1014/UBND V/v báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 14-04-2022
231 1015/UBND V/V THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH ĐỀ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU ĐẾN NĂM 2025 14-04-2022
232 59/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn huyện 14-04-2022
233 58/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện NQ số 160 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của BBT Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lý Sơn đến năm 2030 14-04-2022
234 991/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 14-04-2022
235 1023/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản 14-04-2022
236 1022/UBND V/v thực hiện Quyết định số 415 của UBND tỉnh 14-04-2022
237 713/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 14-04-2022
238 56/KH-UBND Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 10 của UBND tỉnh ban hành quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 14-04-2022
239 60/KH-UBND Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
240 125/BC-UBND Báo cáo đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 376

Tổng số lượt xem: 2186864

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.