Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 124/BC-UBND Báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
242 62/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội thi xếp sách nghệ thuật năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
243 1025/UBND V/v góp ý dự thảo QĐ bãi bỏ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh 14-04-2022
244 1027/UBND V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1564 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
245 50/TTr-UBND Tờ trình đề nghị trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch theo NĐ 76 14-04-2022
246 1039/UBND V/v hồ sơ tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 14-04-2022
247 1028/UBND V/v thực hiện Công văn số 1581 của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
248 1036/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch 14-04-2022
249 1034/UBND V/v phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
250 1033/UBND Về việc góp ý dự thảo văn bản UBND tỉnh "triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022" 14-04-2022
251 1043/UBND V/v kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021 còn dư, chưa sử dụng hết 14-04-2022
252 1037/UBND V/v thực hiện Công văn osos 1601/UBND-KTN của Chủ tịch UBND tỉnh 14-04-2022
253 1032/UBND V/v triển khai thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 14-04-2022
254 126/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt nam năm 2022 14-04-2022
255 1042/UBND V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 54 của Sở Nội vụ 14-04-2022
256 972/UBND V/v rà soát, bổ sung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 (số liệu chính thức đến hết tháng 12/2021) 14-04-2022
257 1046/UBND Vv đánh giá thực hiện Thông tư số 28 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 14-04-2022
258 1049/UBND V/v thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện 14-04-2022
259 1045/UBND Vv đánh giá thực hiện Thông tư số 28 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường 14-04-2022
260 1050/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 14-04-2022
261 32/BC-TTCH Báo cáo tình hình dịch Covid 19 (tuần) trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-04-2022
262 792/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm 14-04-2022
263 1056/UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Lý Sơn (từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) 14-04-2022
264 1048/UBND V/v thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn năm 2022 14-04-2022
265 1054/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 01 của BCĐ Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 14-04-2022
266 983/UBND V/v góp ý dự thảo báo cáo tóm tắt đánh giá môi trường sơ bộ cho dự án Nhà máy năng lượng điện sóng biển Lý Sơn 14-04-2022
267 973/UBND V/v góp ý nội dung Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-04-2022
268 119/BC-UBND Báo cáo đánh giá sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022 và kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2022 14-04-2022
269 1002/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh bổ sung NQ số 30 của HĐND tỉnh 14-04-2022
270 1004/UBND V/v cung cấp thông tin chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn, giai đoạn 2018-2022 14-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 396

Tổng số lượt xem: 2186861

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.