Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
751 2941/UBND V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của TTg Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 24-09-2021
752 2924/UBND V/v rà soát, xác định cụ thể các dự án bố trí dân cư cấp bách 23-09-2021
753 2925/UBND V/v đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão năm 2021 23-09-2021
754 2923/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021-2025 23-09-2021
755 1479/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí công bố Dự án : Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Sơn 23-09-2021
756 2935/UBND V/v tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 23-09-2021
757 2937/UBND Vv ý kiến góp ý các Thông tư hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng 23-09-2021
758 1480/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện 23-09-2021
759 1477/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết bị tai nạn lao động (Dương Thị Hiệp) 22-09-2021
760 474/BC-UBND Báo cáo rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập hồ chứa thủy lợi 22-09-2021
761 2918/UBND V/v góp ý kiến đối với Dự thảo QĐ của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng dựng tỉnh Quảng Ngãi 22-09-2021
762 2912/UBND V/v phòng tránh lây nhiễm SARS- CoV-2 trong thực hiện các hoạt động chuyên môn 22-09-2021
763 1476/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gắn với phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện năm 2021 22-09-2021
764 2909/UBND V/v đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và ngày quốc tế trẻ em gái 22-09-2021
765 2908/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh 22-09-2021
766 2898/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh 22-09-2021
767 2900/UBND V/v xác định đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện 22-09-2021
768 478/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Tấn Thành, PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp giải tỏa một số địa điểm liên quan lấn chiếm lòng lề đường 22-09-2021
769 2905/UBND Vv thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh 22-09-2021
770 2903/UBND Về việc góp ý dự thảo ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Nghị đinh 91 của Chính phủ 22-09-2021
771 2902/UBND V/v rà soát đăng ký hủy bỏ và bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng họ trong năm 2021 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa III 22-09-2021
772 2907/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTTTTT ngày 13/8/2021 22-09-2021
773 1475/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đội phòng cháy và chữa cháy dân phòng trên địa bàn huyện 22-09-2021
774 141/KH-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 22-09-2021
775 2911/UBND V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 22-09-2021
776 2919/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 133 của UBND tỉnh 22-09-2021
777 1478/QĐ-UBND Quyết định về việc cách ly tế phòng chống dịch bệnh Covid 19 22-09-2021
778 2897/UBND V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 22-09-2021
779 2896/UBND V/v thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyện 21-09-2021
780 2885/UBND V/v báo cáo số liệu Thể dục - Thể thao giai đoạn 2010-2020 21-09-2021
781 2886/UBND V/v tiếp tục tăng cường triển khai Luật Thủy sản và các văn bản chống khai thác IUU 21-09-2021
782 2887/UBND V/v rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần 21-09-2021
783 2888/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 21-09-2021
784 102/BC-TTCH Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện (ngày 21/9/2021) 21-09-2021
785 472/BC-UBND Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý III năm 2021 21-09-2021
786 2890/UBND V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện 21-09-2021
787 2895/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ NQ 26 cùa HĐND tỉnh Quảng Ngãi 21-09-2021
788 140/KH-UBND Kế hoạch tăng cường tuyên truyền việc thực hiện khăn săn, bắt, mua, bán, vận chuyển giết mổ tiêu thụ tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 21-09-2021
789 2865/UBND V/v góp ý đối với dự thảo Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép trên biển 20-09-2021
790 2866/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hướng dẫn tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vón, thể lực phòng chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2021
791 2867/UBND Về việc bổ sung thành viên Bộ phận điều phối Oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2021
792 1472/QĐ-UBND Về việc bổ sung thành viên Bộ phận điều phối Oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi 20-09-2021
793 1473/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn BCĐ thực hiện Quyết định số 81 của TTg Chính phủ 20-09-2021
794 1469/QĐ-UBND Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021 đối với Trung tâm y tế Quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn 17-09-2021
795 1467/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Nguyễn Thj Mai) 17-09-2021
796 1466/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Trương Thị Thu Phương) 17-09-2021
797 1465/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Phan Thị Cẩm Vân) 17-09-2021
798 1464/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Trần Văn Nhàn) 17-09-2021
799 1463/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Nguyễn Thị Thới) 17-09-2021
800 1462/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Trần Thị Của) 17-09-2021
801 1461/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Dương Thị Trọng) 17-09-2021
802 1460/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Lâm Thị Đa) 17-09-2021
803 1459/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Trần Thị Khuân) 17-09-2021
804 1458/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội (Lữ Đình Phước) 17-09-2021
805 1457/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Trương Thị Sanh) 17-09-2021
806 1456/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Khâm) 17-09-2021
807 1455/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Ba) 17-09-2021
808 1454/QQĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Nguyễn Thọ) 17-09-2021
809 1453/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Lê Thỏa) 17-09-2021
810 2850/UBND V/v phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò gia súc trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-09-2021
811 467/BC-UBND Báo cáo tổng kết chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48 của TTg Chính phủ 17-09-2021
812 138/KH-UBND Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 17-09-2021
813 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 17-09-2021
814 2842/UBND V/v góp ý dự thảo Đề án “Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 17-09-2021
815 475/TB-UBND Thông báo kết luận của đc Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó trưởng Ban phụ trách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2021 và triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện 17-09-2021
816 137/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 (đợt 17) năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-09-2021
817 136/KH-UBND Kế hoạch triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 17-09-2021
818 2845/UBND V/v tham gia góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết cùa HĐND tỉnh 17-09-2021
819 466/BC-UBND Báo cáo kết quả rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-09-2021
820 2846/UBND V/v góp ý dự thảo Đề cương Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 17-09-2021
821 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 17-09-2021
822 11/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện công tác giám sát các cơ quan giúp tiêu thụ tỏi cho nông dân trên địa bàn huyện năm 2021 17-09-2021
823 12/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn của Thường trực HĐND huyện để thực hiện công tác giám sát danh sách nông dân được các cơ quan giúp tiêu tỏi trên địa bàn huyện năm 2021 17-09-2021
824 2849/UBND V/v triển khai hình thức dạy học phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện 17-09-2021
825 97/BC-TTCH Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện (ngày 16/9/2021) 16-09-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2477

Tổng số lượt xem: 2293805

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.