Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
76 1320/UBND V/v khẩn trương khắc phục hư hỏng, đảm bảo điện chiếu sáng trên các trục đường huyện 09-05-2022
77 132/TB-UBND Trích yếu Thông báo đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (Trường 5 lớp cũ) 09-05-2022
78 886/QĐ-UBND Quyết định đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (Trường 5 lớp cũ) 09-05-2022
79 1325/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu bưu chính, viễn thông 09-05-2022
80 1326/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2022 09-05-2022
81 1329/UBND V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 09-05-2022
82 1328/UBND V/v khắc phục cây xanh bị ngã, đổ trên các trục đường huyện 09-05-2022
83 1330/UBND V/v đăng ký danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 09-05-2022
84 1331/UBND V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định 09-05-2022
85 1335/UBND V/v phối hợp tham mưu góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư ở địa phương 09-05-2022
86 1336/UBND V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 09-05-2022
87 1342/UBND V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước 09-05-2022
88 888/QĐ-UBND Quyết định phân công cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Lý Sơn 09-05-2022
89 162/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận thanh tra của Bộ kế hoạch và đầu tư 09-05-2022
90 1343/UBND V/v góp ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá, đấu thầu và quản lý trật tự xây dựng 09-05-2022
91 889/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa huyện lý Sơn 09-05-2022
92 1346/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 912 của Sở LĐTBXH 09-05-2022
93 1348/UBND V/v ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi) 09-05-2022
94 1347/UBND V/v phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ II năm 2022 09-05-2022
95 1349/UBND V/v ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 09-05-2022
96 1350/UBND V/v tham dự Hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2021 09-05-2022
97 1353/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút 09-05-2022
98 81/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 4/2022 09-05-2022
99 1352/UBND Vv góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư ở địa phương 09-05-2022
100 1351/UBND V/v thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm 09-05-2022
101 1362/UBND V/v thực hiện DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC Quốc gia 09-05-2022
102 1361/UBND Về việc góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 09-05-2022
103 1357/UBND V/v xây dựng danh mục dự án trọng quy hoạch tỉnh 09-05-2022
104 1311/UBND V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 04-05-2022
105 1309/UBND V/v ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự thảo "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" 04-05-2022
106 1305/UBND V/v triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 04-05-2022
107 1304/UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đến 04-05-2022
108 1297/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 04-05-2022
109 883/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kết quả chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá cho thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại Chợ Trung tâm huyện 04-05-2022
110 884/QĐ-UBND Quyết định ban hành phương án đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (trường 5 lớp cũ) 04-05-2022
111 882/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 04-05-2022
112 1300/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 04-05-2022
113 1298/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-05-2022
114 79/KH-UBND Kế hoạch tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 29-04-2022
115 131/TB-UBND Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày giải phóng miền nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022 29-04-2022
116 79/KH-UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
117 1251/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
118 153/BC-UBND Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện NĐ 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hội của lực lượng phòng cháy và chữa cháy 28-04-2022
119 77/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức tập huấn chuyển sâu tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
120 74/KH-UBND Kế hoạch tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 28-04-2022
121 1183/UBND Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ngãi. 28-04-2022
122 1209/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
123 1217/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
124 1220/UBND Về việc mời tham gia Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 28-04-2022
125 1222/UBND V/v cung cấp dữ liệu kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn 28-04-2022
126 1223/UBND V/v thực hiện Công văn số 03 của BCĐ hóa đơn điện tử 28-04-2022
127 1224/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 " trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28-04-2022
128 1230/UBND V/v góp ý danh mục loại hình, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa lĩnh vực giáo dục 28-04-2022
129 1229/UBND V/v tăng cường bảo đảm công tác an toàn thông tin nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 28-04-2022
130 1231/UBND V/v triển khai rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Mircosoft Windows công bố tháng 4/2022 28-04-2022
131 1225/UBND V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 28-04-2022
132 1226/UBND V/v triển khai chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 28-04-2022
133 1228/UBND V/v thúc đẩy việc cài đặt, sử dụng ứng dụng i- Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam 28-04-2022
134 1234/UBND V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đội viên Đề án 500 28-04-2022
135 76/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường giao dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
136 129/TB-UBND Thông báo về phối hợp tổ chức ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển - Tử tế với đại dương tại huyện Lý Sơn 28-04-2022
137 1247/UBND V/v đăng ký cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức về phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số 28-04-2022
138 151/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện tiêm vắc xin phòng, chống Covid 19 từ đợt 1 đến đợt 54 trên địa bàn huyện 28-04-2022
139 152/BC-UBND Báo cáo quy mô phục vụ của các dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, sức chứa hội trường tổ chức hội nghị tổ chức tiệc chào mừng trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-04-2022
140 75/KH-UBND Kế hoạch trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia đối với các trường MN, TH và THCS giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện 28-04-2022
141 61/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí cho đối tượng người có công với cách mạng 28-04-2022
142 60/TTr-UBND Tờ trình đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho đối tượng người có công với cách mạng 28-04-2022
143 824/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục huyện Lý Sơn năm học 2021-2022 27-04-2022
144 1217/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện phần mềm quản lý tiền lương trên địa bàn huyện Lý Sơn 27-04-2022
145 1211/UBND V/v thực hiện chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân 27-04-2022
146 1210/UBND V/v báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 27-04-2022
147 1209/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chương trình phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-04-2022
148 1241/UBND V/v tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023 27-04-2022
149 1242/UBND V/v hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp Fo cách ly tại nhà 27-04-2022
150 1195/UBND V/v tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân dịp lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 25-04-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2335

Tổng số lượt xem: 2295910

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.