Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
301 119/TB-UBND Thông báo về đảm bảo an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường tại khu vực Cảng Lý Sơn 31-03-2022
302 88/BC-UBND Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 31-03-2022
303 860/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 114 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
304 468/QĐ-UBND Quyết định giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 05 năm 2022-2026 31-03-2022
305 862/UBND V/v đề nghị thẩm định và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết 31-03-2022
306 864/UBND V/v rà soát, báo cáo kết quả chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 31-03-2022
307 866/UBND V/v tham mưu triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ số 118 và số 20 31-03-2022
308 867/UBND V/v thực hiện thần tốc công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 31-03-2022
309 870/UBND Vv triển khai nội dung về quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên trong Luật bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 31-03-2022
310 871/UBND V/v thực hiện Công văn số 1236 của Chủ tịch UBND tỉnh 31-03-2022
311 873/UBND V/v báo cáo số liệu, biểu mẫu 31-03-2022
312 874/UBND V/v báo cáo kết quả kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản năm 2021 31-03-2022
313 877/UBND V/v báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết năm 2021 31-03-2022
314 878/UBND V/v phối hợp triển khai QC quản lý kinh phí phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
315 97/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai của 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 của TTg Chính phủ 31-03-2022
316 879/UBND V/v triển khai thực hiện công tác Dân số và phát triển trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
317 881/UBND Vv thực hiện Kế hoạch số 49 của UBND tỉnh 31-03-2022
318 98/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 31-03-2022
319 47/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
320 780/UBND Đăng ký nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp chuyên đề 31-03-2022
321 884/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
322 882/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 31-03-2022
323 885/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 51 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
324 886/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01 của Bộ LĐTBXH 31-03-2022
325 891/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, xây dựng nhiệm vụ quý II năm 2022 31-03-2022
326 889/UBND Vv đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải 31-03-2022
327 114/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với BQL Cảng Lý Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 31-03-2022
328 893/UBND V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 53 31-03-2022
329 536/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 10 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà nơi lưu trú 31-03-2022
330 99/BC-UBND Báo cáo kết quả quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương 31-03-2022
331 894/UBND V/v áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật 31-03-2022
332 895/UBND V/v đăng ký mô hình điển hình Dân vận khéo năm 2022 31-03-2022
333 896/UBND V/v tổ chức chào cờ hàng tháng trong năm 2022 31-03-2022
334 897/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 1315 của Chủ tịch UBND tỉnh 31-03-2022
335 540/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đơn giá cây trồng và vật kiến trúc để làm cơ sở lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án : Nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng chống ngập úng cho đồng ruộng hạng mục : Nâng cấp, cải tạo mương thoát nước đồng Dưới và đồng Trũng Nan 31-03-2022
336 905/UBND V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 31-03-2022
337 912/UBND V/v góp ý kiến đóng góp về nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 31-03-2022
338 907/UBND Về việc báo cáo tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và các cơ sở, doanh nghiệp thu mua nông sản tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 31-03-2022
339 909/UBND V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 31-03-2022
340 541/QĐ-UBND Quyết định giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập đối với BQLDA huyện giai đoạn 2022-2026 31-03-2022
341 118/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn Ninh, PCT Thường trực UBND huyện, trưởng BCĐ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 huyện Lý Sơn 31-03-2022
342 117/TB-UBND Báo cáo kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 huyện Lý Sơn 31-03-2022
343 105/BC-UBND Báo cáo kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 huyện Lý Sơn 31-03-2022
344 913/UBND V/v cử cán bộ, công chức, người lao động để thực hiện nhiệm vụ tại Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao huyện Lý Sơn năm 2022 31-03-2022
345 668/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 8 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 31-03-2022
346 914/UBND V/v tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 31-03-2022
347 915/UBND V/v triển khai kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 31-03-2022
348 911/UBND V/v triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, đơn vị học tập trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
349 917/UBND V/v bổ sung thông tin dữ liệu phucjvuj lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ 31-03-2022
350 551/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 22 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà nơi lưu trú 31-03-2022
351 30/BC-TTHC Báo cáo tình hình dịch Covid 19 (tuần) trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
352 54/KH-UBND Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
353 918/UBND V/v đăng ký nhu cầu trồng cây tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
354 553/QĐ-UBND Quyết định điều chỉnh tiến độ thực hiện Công trình : Khán đài đua thuyền truyền thống huyện (8 chiếc) 31-03-2022
355 921/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm toán Chuyên đề việc quản lý quy hoạch, CPXD tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
356 920/UBND V/v thẩm định Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công động trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022
357 919/UBND V/v thống nhất đối với nội dung kiến nghị của Phòng TNMT tại báo cáo số 55 31-03-2022
358 923/UBND Về việc cung cấp thông tin chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022. 31-03-2022
359 924/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 59 của UBND tỉnh 31-03-2022
360 930/UBND V/v khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện 31-03-2022
361 925/UBND V/v triển khai Quyết định số 890 của UBND tỉnh trong năm 2020 31-03-2022
362 927/UBND V/v cử cán bộ lãnh đạo tham gia BCĐ triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh 31-03-2022
363 928/UBND V/v cung cấp số liệu để xây dựng lộ trình bố trí quỹ đất dành để đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 31-03-2022
364 929/UBND V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 20 của BCH Trung ương Đảng khóa XI 31-03-2022
365 934/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 52 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 31-03-2022
366 933/UBND V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch số 401 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh 31-03-2022
367 935/UBND Vv/ triển khai thực hiện NQ 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện 31-03-2022
368 936/UBND V/v góp ý kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý chăm sóc người nhiễm Covid 19 tại nhà nơi lưu trú 31-03-2022
369 937/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 373 của UBND tỉnh 31-03-2022
370 558/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dựt oán dịch vụ công ích thực hiện quét dọn, thu gom rác thải thường xuyên dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022 31-03-2022
371 559/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu : Thu gom vận chuyển, xử lý đất thải sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 31-03-2022
372 116/TB-UBND Thông báo tạm dừng chào cơ vào sáng thứ hai, tuần đầu tháng 4/2022 31-03-2022
373 55/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022 31-03-2022
374 938/UBND V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 31-03-2022
375 557/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lý Sơn 31-03-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2338

Tổng số lượt xem: 2293778

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.