Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
376 939/UBND V/v rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 31-03-2022
377 432/QĐ-UBND Quyết định chỉ định thầu tư vấn trích lục, chỉnh lý biên tập bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 và cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo hệ thống kênh mương nội đồng chống ngập úng cho đồng ruộng; hạng mục nâng cấp cải tạo mương thoát nước dồng Dưới và đồng Trũng Nan 31-03-2022
378 556/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng công trình : Nâng cấp tuyến đường Cồn An Vĩnh - Ra đa tầm xa huyện Lý Sơn giai đoạn 2 (phương án đợt 9) điều chỉnh đợt 2 31-03-2022
379 944/UBND V/v đề xuất nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 tháng 4/2022 31-03-2022
380 106/BC-UBND Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021 31-03-2022
381 496/UBND V/v đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách miễm giảm thuế trên địa bàn huyện 21-02-2022
382 494/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em 21-02-2022
383 491/UBND Vv góp ý dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 21-02-2022
384 490/UBND V/v góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 21-02-2022
385 426/UBND V/v tổ chức thực hiện quản lý và chăm sóc người nhiễm Covid 19 tại nhà 21-02-2022
386 40/BC-UBND Báo cáo số liệu hệ thống đường địa phương 21-02-2022
387 434/UBND Về việc thẩm tra kinh phí hỗ trợ cho người dân có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm và công tác tiêu hủy trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2021đến hết ngày 31/12/2021 21-02-2022
388 440/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 21-02-2022
389 26/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh niên 21-02-2022
390 442/UBND V/v triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 21-02-2022
391 398/UBND V/v triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 - 2022 21-02-2022
392 44/BC-UBND Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2021 21-02-2022
393 37/TB-UBND THông báo cấm khai thác cát biển không phép 21-02-2022
394 457/UBND V/v triển khai thực hiện công tác điều hành giá năm 2022 21-02-2022
395 458/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1129 của Thủ tướng Chính phủ 21-02-2022
396 488/UBND V/v xin phép vắng mặc tại cuộc họp ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh do PCT Trần Phước Hiền chủ trì 21-02-2022
397 487/UBND V/v đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn huyện Lý Sơn (từ ngày 14/02/2022 đến ngày 20/02/2022) 21-02-2022
398 462/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 627 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 21-02-2022
399 49/BC-UBND Báo cáo tình hình phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản năm 2021 21-02-2022
400 464/UBND Vv đăng ký sản phẩm, kinh phí và góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh 21-02-2022
401 465/UBND V/v cung cấp thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 21-02-2022
402 466/UBND V/v góp ý dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 21-02-2022
403 30/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm lưu động tại nhà vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn (đợt 2) 21-02-2022
404 467/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 21-02-2022
405 469/UBND V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 21-02-2022
406 470/UBND V/v góp ý Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 21-02-2022
407 127/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án hoạt động của Tổ hợp tác vận hành, khai thác nước hồ Thới Lới năm 2022 21-02-2022
408 472/UBND V/v tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm 2022 21-02-2022
409 129/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí thù lao chi trả trợ cấp BTXH năm 2022 theo Quyết định số 1133 của UBND tỉnh đối với BTC, NVLĐTBXH 21-02-2022
410 128/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ năm 2022 đối với bảo hiểm xã hội huyện Lý Sơn 21-02-2022
411 85/TB-UBND Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 21-02-2022
412 480/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 21-02-2022
413 31/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn (Kế hoạch này thay cho Giấy mời) 21-02-2022
414 132/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 11 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà 21-02-2022
415 484/UBND V/v đăng ký tham gia chương trinh phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 21-02-2022
416 45/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 của huyện Lý Sơn 17-02-2022
417 447/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2021 17-02-2022
418 449/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17-02-2022
419 448/UBND V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022 17-02-2022
420 450/UBND V/v tham gia góp ý Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ngãi 17-02-2022
421 451/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 25 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 17-02-2022
422 452/UBND V/v bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp 17-02-2022
423 46/BC-UBND Báo cáo rà soát, đánh giá, đề xuất nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số 17-02-2022
424 28/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn huyện 17-02-2022
425 29/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-02-2022
426 123/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-02-2022
427 409/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 22 của UBND tỉnh 10-02-2022
428 410/UBND V/v thực hiện Công văn số 470 của Chủ tịch UBND tỉnh 10-02-2022
429 24/KH-UBND Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án : Trồng cây cảnh quan tập trung và phân tán theo quy hoạch 1/2000..(khu vực Dinh bà Thủy Long) 10-02-2022
430 389/UBND Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) 10-02-2022
431 388/UBND V/v lấy ý kiến đối với dự thảo phương án SXKD trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid 19 10-02-2022
432 391/UBND V/v phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm năm 2022 10-02-2022
433 392/UBND V/v ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 10-02-2022
434 393/UBND V/v nội dung đề nghị làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 10-02-2022
435 31/TB-UBND Thông báo về việc tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin Vero Cell phòng dịch Covid 19 10-02-2022
436 378/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-02-2022
437 381/UBND V/v tham gia ý kiến về nhân sự dự kiến bầu cử, suy cử tham gia BTSGHPG Việt Nam huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 09-02-2022
438 102/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt 12 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 09-02-2022
439 103/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt 02 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly điều trị tại nhà 09-02-2022
440 375/UBND V/v đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch Covid 19 Hội đua thuyền truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 07-02-2022
441 36/BC-UBND Báo cáo việc chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59 07-02-2022
442 376/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 07-02-2022
443 33/BC-UBND Báo cáo kết quả chăm lo đời sống người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 28-01-2022
444 363/UBND V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch 28-01-2022
445 364/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 28-01-2022
446 365/UBND Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) 28-01-2022
447 366/UBND V/v tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân năm 2021-2022 28-01-2022
448 356/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo số 33 28-01-2022
449 32/BC-UBND Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-01-2022
450 22/KH-UBND Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-01-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2480

Tổng số lượt xem: 2295844

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.