Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
526 1800/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi phân công kiêm nhiệm chức danh Phó phòng phụ trách phòng y tế đối với ông Nguyễn Hữu Cầu 26-11-2021
527 3851/UBND V/v phối hợp thực hiện Công văn số 6391 của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển huyện đảo Lý Sơn 26-11-2021
528 3852/UBND V/v nghiên cứu góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của UBND tỉnh 26-11-2021
529 1796/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động Viên chức (Phạm Văn Ái) 26-11-2021
530 1797/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Võ Minh Thánh, giữ chức danh Phó Trường phòng Y tế 26-11-2021
531 1798/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Công Trí, giữ chức danh Phó Trưởng Phòng KT&HTNT 26-11-2021
532 1799/QĐ-UBND Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Bút, giữ chức danh Giám đốc BQL Cảng Lý Sơn 26-11-2021
533 614/BC-UBND Báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nhựa trên địa bàn huyện 25-11-2021
534 3827/UBND V/v góp ý kiến xây dựng mức chi phí dịch vụ chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-11-2021
535 3829/UBND V/v góp ý nội dung dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 25-11-2021
536 3830/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT 25-11-2021
537 611/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17 của TTg Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2021 25-11-2021
538 1777/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Lý Sơn 25-11-2021
539 3808/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định 1077 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-11-2021
540 1776/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng cho cá nhân có thành tích công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021, nhân Đại hội Hội chữ thập đỏ huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 24-11-2021
541 3810/UBND V/v hưởng ứng viết bài tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải” lần thứ III năm 2021-2022 24-11-2021
542 3811/UBND V/v thông báo các hoạt động XTTM tháng 11 và tháng 12/2021 24-11-2021
543 3814/UBND V/v đề xuất quy hoạch trục đường bộ trong hành lang kinh tế kỹ thuật của tỉnh và quy hoạch các tuyến đường tỉnh để cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 24-11-2021
544 3813/UBND v/v hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID – 19 24-11-2021
545 3816/UBND Về việc thông báo hồ sơ không được đề xuất hỗ trợ khai thác hải sản vùng biển xa. 24-11-2021
546 3817/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 70 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 24-11-2021
547 609BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản cuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 24-11-2021
548 1773/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án : Trường THPT Lý Sơn 23-11-2021
549 1772/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Nguyễn Thị Khoa 23-11-2021
550 1771/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Nguyễn Thị Nghĩa 23-11-2021
551 1770/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Ngô Thị Ánh Nguyệt 23-11-2021
552 1769/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Ngô Thị Ánh Nguyệt 23-11-2021
553 1768/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Mai Thị Hiệp 23-11-2021
554 1767/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Mai Thị Ngọc Thắm 23-11-2021
555 1765/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Võ Xuân Hiếu 23-11-2021
556 39/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát việc thực thi Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2015-2020 23-11-2021
557 1764/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Trần Thị Thu Hà 23-11-2021
558 1763/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Võ Thị Diệu 23-11-2021
559 1762/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho ông Ngô Văn Trường 23-11-2021
560 1761/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho Trương Duy Quý 23-11-2021
561 1760/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Trần Thị Kim 23-11-2021
562 604/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện thỏa thuận GCM năm 2021 và số liệu di cư quốc tế 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn 23-11-2021
563 1759/QĐ-UBND Quyết định về nâng bậc lương trước thời giạn cho bà Huỳnh Thị Hòa 23-11-2021
564 605/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2021 23-11-2021
565 3768/UBND V/v báo cáo kết quả chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội đến thời điểm hiện nay và nhu cầu kinh phí còn thiếu trong năm 2021 22-11-2021
566 3767/UBND V/v xin ý kiến tạm dừng trình HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 22-11-2021
567 17/QĐ-HĐND Quyết định về việc triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (kỳ họp thứ 6) HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 22-11-2021
568 3762/UBND V/v kiểm tra, rà soát các bảng ATGT, bảng Quảng cáo đảm bảo an toàn giao thông mỹ quan trên địa bàn huyện 22-11-2021
569 3764/UBND V/v góp ý dự thảo Hồ sơ Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh 22-11-2021
570 1750/QĐ-UBND Quyết định dỡ bỏ biện pháp phong tỏa có thời hạn đối với hộ ông Phạm Thúc, khu dân cư số 5 (cũ) thôn Đông An Hải 22-11-2021
571 3760/UBND V/v tham dự, trình bày và giải trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VII 22-11-2021
572 1749/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch bệnh Covid 19 21-11-2021
573 1748/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 09 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch bệnh Covid 19 20-11-2021
574 3759/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1739 19-11-2021
575 603/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 19-11-2021
576 3758/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 19-11-2021
577 602/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng, ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp 19-11-2021
578 1747/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch bệnh Covid 19 19-11-2021
579 3729/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 19-11-2021
580 3727/UBND V/v triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm gắn với nhiệm vụ kinh tế xã hội và phòng chống dịch Covid 19 cuối năm 2021 19-11-2021
581 3732/UBND V/v phối hợp thực hiện Quyết định số 1707 của UBND tỉnh 19-11-2021
582 596/BC-UBND Báo cáo dánh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính 19-11-2021
583 3737/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1795 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 19-11-2021
584 1740/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2021 (đợt 1) theo Nghị định số 108 của Chính phủ 19-11-2021
585 3740/UBND Vv Thỏa thuận hướng tuyến xây dựng đường dây trung hạ áp và TBA công trình Hoàn thiện lưới điện năm 2022 19-11-2021
586 3750/UBND Về việc rà soát, tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 19-11-2021
587 1744/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn các Đội ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-11-2021
588 520/TB-UBND Thông báo của đồng chí Đặng Tấn Thành - PCT UBND huyện Lý Sơn tại cuộc họp và tổ chức kiểm tra thực tế việc xử lý khắc phục về công tác lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường, đổ đất thải, phế thải, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng liều quán gây mất mỹ quan tại các điểm tham quan trên địa bàn huyện 19-11-2021
589 3751/UBND Về việc đăng ký tham gia Diễn đàn Khởi nghiệp gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sinh viên, thanh niên 19-11-2021
590 3757/UBND Vv Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh 19-11-2021
591 3753/UBND V/v thực hiện nội dung Thông báo số 20 của Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 19-11-2021
592 3752/UBND V/v xác định vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố 19-11-2021
593 3754/UBND V/v thực hiện nội dung Quyết định số 1828 của Chủ tịch UBND tỉnh 19-11-2021
594 170/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn (đợt 34) 19-11-2021
595 1738/QĐ-UBND Quyết định về việc cử ông Trương Đình Nho tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 28 năm 2021 18-11-2021
596 3724/UBND V/v cung cấp số liệu lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 18-11-2021
597 3725/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18-11-2021
598 1736/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lý Sơn 18-11-2021
599 3712/UBND V/v thẩm định sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2121 18-11-2021
600 3713/UBND V/v báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2020 18-11-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2499

Tổng số lượt xem: 2295797

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.