Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
601 518/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Tấn Thành - PCT UBND huyện tại buổi làm việc với hộ bà Dương Thị Mới, địa chỉ Thôn Đông An Hải, Lý Sơn về tháo dõ trại buôn bán để thi công xây dựng dự án : Trồng cây cảnh quan tập trung và phân tán theo quy hoạch 1/2000 trên địa bàn huyện 18-11-2021
602 593/BC-UBND Báo cáo về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ trong năm 2021 18-11-2021
603 594/BC-UBND Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 18-11-2021
604 3691/UBND V/v quy định thu phí dịch vụ xét nghiệm đối với các trường hợp thanh toán chi phí SARS - CoV 2 17-11-2021
605 3690/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43 của Chính phủ 17-11-2021
606 3693/UBND V/v thực hiện nội dung Quyết định số 1794 của Chủ tịch UBND tỉnh 17-11-2021
607 3694/UBND V/v thực hiện nội dung Quyết định số 1794 của Chủ tịch UBND tỉnh 17-11-2021
608 3696/UBND V/v thực hiện nội dung Quyết định số 1794 của Chủ tịch UBND tỉnh 17-11-2021
609 3700/UBND V/v tập huấn, triển khai thực hiện phần mềm quản lý kinh phí và thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội 17-11-2021
610 3702/UBND V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quyết định phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 17-11-2021
611 590/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phương thức quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong 03 năm (2019-2021) 17-11-2021
612 3704/UBND V/v đề xuất quy hoạch trục đường bộ trong hành lang kinh tế kỹ thuật của tỉnh và quy hoạch các tuyến đường tỉnh để cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi, thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 17-11-2021
613 591/BC-UBND Báo cáo hiện trạng và đề xuất, kiến nghị các giải pháp chuyển đổi số 17-11-2021
614 3705/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 159 của Chủ tịch UBND tỉnh 17-11-2021
615 3707/UBND V/v khắc phục tình trạng chăn thả gia súc khu vực núi Thới Lới 17-11-2021
616 3709/UBND V/v đăng ký kết nối, khai thác các dịch vụ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 17-11-2021
617 3708/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện thỏa thuận GCM năm 2021 và cung cấp số liệu di cư quốc tế 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện 17-11-2021
618 16/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (nhờ Văn thư cơ quan chuyển các đồng chí là đại biểu HĐND huyện) 17-11-2021
619 592/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của huyện Lý Sơn 17-11-2021
620 3673/UBND V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 16-11-2021
621 3674/UBND V/v Góp ý thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 16-11-2021
622 3675/UBND V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 16-11-2021
623 3677/UBND V/v góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình số 13 của BTV Tỉnh ủy 16-11-2021
624 3678/UBND V/v phúc đáp kiến nghị của Trường THPT Lý Sơn tại Công văn số 46 về sửa chữa, cải tạo, xây mới Trường THPT Lý Sơn năm 2022 16-11-2021
625 3680/UBND V/v nhận hồ sơ thiết kế mẫu nhà đa năng áp dụng cho các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 16-11-2021
626 587/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 16-11-2021
627 588/BC-UBND Báo cáo tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 16-11-2021
628 516/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn tại cuộc họp làm việc với Phòng KT&HTNT để triển khai một số nội dung liên quan đến chương trình OCOP 16-11-2021
629 3682/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án phát triển nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 16-11-2021
630 589/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2022 16-11-2021
631 3685/UBND Vv/ đề xuất chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2022 16-11-2021
632 3686/UBND V/v thống kê đối tượng từ 18 tuổi trở lên tiêm vắc xin phòng Covid 19 16-11-2021
633 3688/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 16-11-2021
634 3689/UBND V/v tổ chức đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ huyện Lý Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 16-11-2021
635 3679/UBND Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 16-11-2021
636 3662/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-11-2021
637 3667/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 154 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 15-11-2021
638 586/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua Dân Vận Khéo năm 2021 15-11-2021
639 3642/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 12-11-2021
640 3643/UBND V/v đề xuất nhu cầu sử dụng tài nguyên tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-11-2021
641 582/BC-UBND Báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 12-11-2021
642 584/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn 12-11-2021
643 514/TB-UBND Thông báo kết luận cùa đồng chí Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo kết quả triển khai công tác phát lệnh khám sức khỏe, tham mưu xử lý thanh niên không nhận lệnh khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2022 11-11-2021
644 580/BC_UBND Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 11-11-2021
645 581/BC-UBND Báo cáo tìn hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 136 và Quyết định 998 của UBND tỉnh 11-11-2021
646 576/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai tuyên truyền và ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 10-11-2021
647 575/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2021 nhiệm vụ và giải pháp năm 2022 09-11-2021
648 512/TB-UBND Thông báo hỗ trợ sản xuất chương trình công tác tuyên truyền về biển đảo 08-11-2021
649 566/BC-UBND Báo cáo kinh tế trang trại năm 2021 trên địa bàn huyện Lý Sơn 08-11-2021
650 567/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện việc lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính 08-11-2021
651 568/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 128 và Chỉ thị số 27 08-11-2021
652 572/BC-UBND Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 12 của Chính phủ 08-11-2021
653 569/BC-UBND Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 2015 của UBND huyện Lý Sơn 08-11-2021
654 573/BC-UBND Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền năm 2021 08-11-2021
655 565/BC-UBND Báo cáo tổng kết Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 06-11-2021
656 511/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc bàn phương án quản lý, sử dụng nhà vệ sinh công cộng tại thôn Bắc An Bình và Chùa Hang 05-11-2021
657 560/BC_UBND Báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100 và các văn bản của tỉnh có liên quan 04-11-2021
658 1695/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Lý Sơn 04-11-2021
659 1695/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thay đổi thành viên Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Lý Sơn 04-11-2021
660 559/BC-UBND Báo cáo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 03-11-2021
661 555/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 61 của UBND tỉnh trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 02-11-2021
662 556/BC-UBND Báo cáo tổng kết thực hiện mô hình thu hút tri thức trẻ 02-11-2021
663 548/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 53 của Chính phủ 01-11-2021
664 549/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn 01-11-2021
665 550/BC-UBND Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ 01-11-2021
666 551/BC-UBND Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 01-11-2021
667 553/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 66 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 01-11-2021
668 552/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động của Hội sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn từ năm 2016-2021 01-11-2021
669 544/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện và dự kiến đối tượng, kinh phí trợ cấp xã hội thường xuyên trên địa bàn huyện năm 2022 29-10-2021
670 545/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022 29-10-2021
671 546/BC-UBND Báo cáo rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 29-10-2021
672 547/BC-UBND Báo cáo về kết quả cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 29-10-2021
673 109/BC-TTCH Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện (ngày 01/10/2021) 01-10-2021
674 488/TB-UBND Thông báo kết quả xét tuyển giao viên hợp đồng làm việc tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện năm 2021 01-10-2021
675 3021/UBND Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 01-10-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2332

Tổng số lượt xem: 2295776

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.