Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1461/UBND V/v góp ý dự thảo Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính 18-05-2022
2 1460/UBND V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 18-05-2022
3 171/BC-UBND Báo cáo thực hiện rà soát các nội dung có liên quan đến dự án nhà máy xử lý chât thải rắn sinh hoạt huyện Lý Sơn 18-05-2022
4 1467/UBND V/v đăng ký nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp chuyên đề 18-05-2022
5 142/TB-UBND Thông báo về tìm thân nhân của các ngôi mộ ở khu vực nghĩa địa thôn Đồng Hộ (cũ) thuộc dự án : Tổ hợp du lịch văn hóa Di sản Lý Sơn 18-05-2022
6 173/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016-2021 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025 18-05-2022
7 999/QĐ-UBND Quyết định thành lập BTC giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi huyện Lý Sơn năm 2022 18-05-2022
8 1002/QĐ-UBND Quyết định phân bổ tạm thời chỉ tiêu biên chế công chức năm 2022 18-05-2022
9 172/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của huyện Lý Sơn 18-05-2022
10 1478/UBND V/v rà soát bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 18-05-2022
11 1480/UBND CV góp ý dự thảo KH thực hiện Chỉ thị 34 về đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân lĩnh vực 18-05-2022
12 1481/UBND V/v cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ Quý I, ước tính Quý II và 6 tháng đầu năm 2022 18-05-2022
13 86/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 54 của Chính phủ trên địa bàn huyện Lý Sơn 18-05-2022
14 1485/UBND V/v góp ý hồ sơ dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 18-05-2022
15 174/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện NĐ số 129 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 18-05-2022
16 175/BC-UBND Báo cáo kết quả 4 năm thực hiện NĐ số 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ATTP 18-05-2022
17 1503/UBND V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 18-05-2022
18 1502/UBND V/v rà soát, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 18-05-2022
19 1501/UBND V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HDDND tỉnh 18-05-2022
20 1460/UBND V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 16-05-2022
21 994/QĐ-UBND Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng (Nguyễn Thị Lan) 16-05-2022
22 993/QĐ-UBND Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Thọ) 16-05-2022
23 979/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Lý Sơn 16-05-2022
24 140/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Tấn Thành - PCT UBND huyện tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022 16-05-2022
25 1441/UBND Về việc góp ý Quy định tạm thời Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 16-05-2022
26 1440/UBND V/v báo cáo sản lượng, mùa vụ thu hoạch và nhu cầu kết nối tiêu thụ rau, quả vụ hè thu năm 2022 16-05-2022
27 1442/UBND Về việc góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 16-05-2022
28 166/BC-UBND Báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 16-05-2022
29 168/BC-UBND Báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện 16-05-2022
30 84/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Lý Sơn 16-05-2022
31 1445/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước ở trẻ em 16-05-2022
32 1444/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 16-05-2022
33 170/BC-UBND Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh 16-05-2022
34 991/QĐ-UBND Quyết định nâng mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Phạm Văn Trọng 16-05-2022
35 41/QĐ-BCĐ Quyết định ban hành quy chế hoạt động của BCĐ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Lý Sơn 16-05-2022
36 989/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 16-05-2022
37 42/QĐ-BCĐ Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lưc cạnh tranh huyện Lý Sơn 16-05-2022
38 990/QĐ-UBND Quyết định hỗ trợ kinh phí cho cộng tác viên dân số năm 2022 đối với trung tâm y tế Lý Sơn 16-05-2022
39 986/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Lý Sơn 16-05-2022
40 985/UBND Quyết định kiện toàn BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Lý Sơn 16-05-2022
41 982/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ban tổ chức tổ trọng tài giải bóng chuyền bãi biển nữ huyện Lý Sơn lần thứ I 16-05-2022
42 980/QĐ-UBND Quyết định thành lập tổ tuyền truyền vận động các tổ chức cá nhân trả lại mặt bằng để triển khai thi công công trình tại vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn giai đoạn 2 16-05-2022
43 1447/UBND vv báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 16-05-2022
44 1452/UBND V/v góp ý dự thảo nhiệm vụ Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu bảo tồn biển Lý Sơn 16-05-2022
45 1453/UBND V/v tăng cương công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 16-05-2022
46 66/TTr-UBND Tờ trình xin chủ trương kinh phí tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ huyện Lý Sơn lần thứ I năm 2022 16-05-2022
47 1456/UBND V/v tham mưu góp ý quy chế hoạt động của cụm thi đua các huyện Miền núi và Hải đảo năm 2022 16-05-2022
48 1431/UBND V/v rà soát, cung cấp bổ sung thông tin hồ sơ về môi trường 13-05-2022
49 979/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh huyện Lý Sơn 12-05-2022
50 1405/UBND V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi) 11-05-2022
51 1404/UBND Vv góp ý hồ sơ dự thảo "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" 11-05-2022
52 976/QĐ-UBND Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Dương Thị Tiễn) 11-05-2022
53 975/QĐ-UBND Quyết định thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Thìn) 11-05-2022
54 1364/UBND V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai NĐ số 27 của Chính phủ 11-05-2022
55 1366/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11-05-2022
56 1367/QĐ-UBND V/v rà soát danh sách các chợ trên địa bàn huyện Lý Sơn 11-05-2022
57 1371/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luajty trên địa bàn tỉnh 11-05-2022
58 1378/UBND V/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII tại kỳ họp giữa năm 2022 11-05-2022
59 1377/UBND V/v báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 11-05-2022
60 965/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt 01 trường hợp nhiễm Covid 19 áp dụng biện pháp cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú 11-05-2022
61 966/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật huyện Lý Sơn 11-05-2022
62 1388/UBND V/v báo cáo đánh gia tình hình 4 năm thực hiện NĐ số 15 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm 11-05-2022
63 1392/UBND V/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện về phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất (khu vực đảo Lý Sơn) 11-05-2022
64 83/KH-UBND Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền bãi biển nữ huyện Lý Sơn lần thứ I năm 2022 11-05-2022
65 164/BC-UBND Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 11-05-2022
66 969/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho bà Võ Thị Thúy 11-05-2022
67 968/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Huỳnh Minh Hùng 11-05-2022
68 970/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Dương Minh Trà 11-05-2022
69 971/QĐ-UBND Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho ông Lê Văn Tươi 11-05-2022
70 1394/UBND V/v báo cáo sản lượng, mùa vụ thu hoạch và nhu cầu kết nối tiêu thụ rau, quả vụ hè, thu năm 2022 11-05-2022
71 1400/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo các nội dung đề xuất đưa vào quy hoạch tỉnh 11-05-2022
72 1397/UBND V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2022 11-05-2022
73 1367/UBND V/v rà soát danh sách các chợ trên địa bàn huyện Lý Sơn 09-05-2022
74 1366/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-05-2022
75 1364/UBND V/v đề xuất nhiệm vụ triển khai NĐ số 27 của Chính phủ 09-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 593

Tổng số lượt xem: 3827831

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.