Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 1403/UBND V/v tổng kết thi hành Luật Lâm nghiệp năm 2017 15-04-2024
62 1401/UBND V/v tham mưu viết bài tham luận "Hội thảo phát triển du lịch nông nghiệp du lịch cộng đồng tỉnh Quảng ngãi - cơ hội và triển vọng" 15-04-2024
63 1394/UBND V/v triển khai Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn 15-04-2024
64 1393/UBND V/v đăng ký danh sách và nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III năm 2024 15-04-2024
65 1392/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ 15-04-2024
66 1390/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 15-04-2024
67 66/TB-UBND TB Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn khuôn và bà Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn 15-04-2024
68 1389/UBND V/v hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản 15-04-2024
69 169/BC-UBND BC Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần 15 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 15-04-2024
70 1384/UBND V/v góp ý các dự thảo văn bản về giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng 15-04-2024
71 1382/UBND V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch số triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-04-2024
72 1377/UBND V/v tham gia Hội chợ trong nước quý II năm 2024 12-04-2024
73 1378/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng 12-04-2024
74 1373/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 705/KH-SVHTTDL ngày 04/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12-04-2024
75 1374/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 12-04-2024
76 1375/UBND V/v có ý kiến đối với nội dung thẩm định của Sở Tư pháp về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh 12-04-2024
77 87/GM-UBND GM họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện để báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến 12-04-2024
78 1379/UBND V/v tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng sa tại Đình làng An Vĩnh năm 2024 12-04-2024
79 88/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch huyện Lý Sơn năm 2024 12-04-2024
80 1362/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật lao động về lao động giúp việc gia đình 12-04-2024
81 1361/UBND V/v báo cáo số liệu liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2023 12-04-2024
82 1560/UBND V/v góp ý nội dung văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị 12-04-2024
83 1358/UBND V/v xin phép vắng mặt cuộc họp theo Thông báo số 174/TB-UBND ngày 10/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 11-04-2024
84 1357/UBND V/v thông báo danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024 11-04-2024
85 1356/UBND V/v góp ý các dự thảo văn bản về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng 11-04-2024
86 453/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho bà Nguyễn Thị Mỹ Linh 11-04-2024
87 452/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội bà Dương Thị Tuyết 11-04-2024
88 451/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh mức trợ cấp Bảo trợ xã hội cho ông Trần Đều 11-04-2024
89 450/QĐ-UBND QĐ Về việc điều chỉnh mức trợ cấp Bảo trợ xã hội cho ông Phạm Văn Toại 11-04-2024
90 1353/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid và hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 11-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1684

Tổng số lượt xem: 3901729

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.