Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 1354/UBND V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 11-04-2024
92 1355/UBND V/v góp ý "Báo cáo tổng hợp và dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" 11-04-2024
93 89/KH-UBND KH Triển khai tổ chức Lễ khai mạc Tuần Lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch huyện Lý Sơn năm 2024 10-04-2024
94 1350/UBND V/v xây dựng kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2024 10-04-2024
95 1344/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định 300/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh 10-04-2024
96 1343/UBND Về việc đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư 10-04-2024
97 87/KH-UBND KH Triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 10-04-2024
98 1341/UBND V/v tham mưu ý kiến đối với các nội dung tại Công văn số 567/VP-KGVX ngày 01/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh 10-04-2024
99 1346/UBND V/v báo cáo sơ kết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10-04-2024
100 449/QĐ-UBND QĐ Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho hộ ông Lê Tung và bà Phan Thị Hồng Mỹ, địa chỉ thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, thửa đất số 556, tờ bản đồ số 23 huyện Lý Sơn, số phát hành BD 658671, số vào sổ cấp GCN 01128, cấp ngày 14/10/2010 10-04-2024
101 1338/UBND V/v thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 10-04-2024
102 1337/UBND V/v tổng kết, đánh giá thi hành Luật trồng trọt 10-04-2024
103 1336/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ 10-04-2024
104 161/BC-UBND BC Công tác chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 10-04-2024
105 1335/UBND V/v hướng dẫn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 10-04-2024
106 1333/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Thông tư số 68/2022/TT-BTC 10-04-2024
107 448/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt cho vay vốn rừ Qũy quốc gia về việc làm 10-04-2024
108 447/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Đoàn tham gia Hội thi Thiếu nhi thuyết trình sách và vẽ tranh theo sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 10-04-2024
109 444/QĐ-UBND QĐ Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn 10-04-2024
110 443/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 10-04-2024
111 159/BC-UBND BC Kết quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 10-04-2024
112 50/QĐ-BTC QĐ Về việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 10-04-2024
113 1329/UBND V/v triển khai Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; quy trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn HTTT 09-04-2024
114 62/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 85/GM-UBND ngày 11/4/2024 của UBND huyện 09-04-2024
115 434/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025 09-04-2024
116 435/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt danh sách giáo viên mầm non được hưởng chế độ dạy lớp ghép năm 2024 và bổ sung danh sách trẻ em mẫu giáo hưởng chế độ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ 09-04-2024
117 1321/UBND V/v góp ý dự thảo Phân công thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm và theo dõi, thúc đẩy thực hiện các chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 09-04-2024
118 1320/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 09-04-2024
119 1319/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh 09-04-2024
120 157/BC-UBND BC Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 14 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 09-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1403

Tổng số lượt xem: 3901651

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.