Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121 1310/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 641/KH-STTTT ngày 05/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông 08-04-2024
122 1309/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới 08-04-2024
123 1308/UBND V/v tham mưu xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị 08-04-2024
124 1304/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 08-04-2024
125 1303/UBND V/v kết quả số hóa hồ sơ giải quyết TTHC Qúy I năm 2024 08-04-2024
126 1302/UBND V/v tham gia góp ý văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 08-04-2024
127 1300/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ 08-04-2024
128 1299/UBND Về việc tham gia góp ý dự thảo Đề án Hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành Chi cục Phát triển nông thôn, Quản lý chất lượng và thị trường nông sản. 08-04-2024
129 1273/UBND V/v cung cấp danh sách Chủ cơ sở, nhân viên, người phục vụ đang làm việc trong các khách sạn, nhà nghỉ để phục vụ điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề năm 2024 05-04-2024
130 1270/UBND Về việc dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật. 05-04-2024
131 1272UBND V/v triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy rừng tại Kế hoạch số 1310/KH-ĐKT ngày 03/4/2024 05-04-2024
132 1271/UBND V/v tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) 05-04-2024
133 1274/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử 05-04-2024
134 1268/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 05-04-2024
135 1267/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tinh Quảng Ngãi 05-04-2024
136 1265/UBND V/v báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid và hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 05-04-2024
137 427/QĐ-UBND QĐ Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Ngô Đình Thành 05-04-2024
138 426/QĐ-UBND QĐ Về việc nâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Thành Công 05-04-2024
139 425/QĐ-UBND QĐ Về việc phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (Phù Thị Châu) 05-04-2024
140 1260/UBND V/v cảnh báo máy tính của cơ quan, tổ chức và cá nhân nhiễm mã độc tống tiền 05-04-2024
141 1259/UBND V/v tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý kết hợp phổ biến các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm ngành Công Thương 05-04-2024
142 152/BC-UBND BC Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật phòng, chống tác hại của thuộc lá 04-04-2024
143 1254/UBND V/v triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-04-2024
144 1253/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 04-04-2024
145 1252/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh 04-04-2024
146 423/QĐ-UBND QĐ Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện Qúy II năm 2024 04-04-2024
147 1251/UBND V/v góp ý Dự thảo hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ chi phí sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-04-2024
148 1250/UBND V/v tham gia phản biện, góp ý kiến đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 04-04-2024
149 1248/UBND V/v thực hiện Thông báo số 76/TB-SXD ngày 02/4/2024 của Sở Xây dựng 04-04-2024
150 1247/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025 04-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1903

Tổng số lượt xem: 3903164

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.