Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 1246/UBND V/v xử lý VPHC đối với trường hợp chậm thực hiện TTHC về đất đai trên địa bàn huyện 04-04-2024
152 1242/UBND V/v triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn huyện 03-04-2024
153 1238/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Khai mạc Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024 03-04-2024
154 1237/UBND V/v tham gia góp ý Dự thảo Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 03-04-2024
155 1236/UBND V/v góp ý dự thảo Luật hóa chất (sửa đổi) 03-04-2024
156 1233/UBND V/v cử công chức tham gia Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 03-04-2024
157 82/KH-UBND KH Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 03-04-2024
158 148/BC-UBND BC Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước sạch thế giới, ngày khí tượng thế giới và hưởng ứng Giờ trái đất năm 2024 trên địa bàn huyện Lý Sơn 03-04-2024
159 1231/UBND V/v tham gia góp ý Dự thảo và cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024 03-04-2024
160 1230/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Thông tư số 68/2022/TT-BTC 03-04-2024
161 1227/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 599 và Kế hoạch số 600/KH-SVHTTDL ngày 26/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03-04-2024
162 1226/UBND V/v hỗ trợ đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát sản phẩm du lịch tại Lý Sơn 03-04-2024
163 1228/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai (lần 2) 03-04-2024
164 1215/UBND V/v xác định khoản loại trừ từ nguồn thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương 02-04-2024
165 1214/UBND V/v tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật đất đai năm 2024 02-04-2024
166 45-BCĐLNVSATTP KH Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 02-04-2024
167 420/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho ông Mai Lai 01-04-2024
168 419/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho ông Nguyễn Văn Bảy 01-04-2024
169 1212/UBND V/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 01-04-2024
170 1208/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương 01-04-2024
171 80/KH-UBND KH Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 01-04-2024
172 1193/UBND V/v triển khai thực hiện các Kế hoạch số 626/KH-SVHTTDL ngày 28/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01-04-2024
173 1191/UBND V/v phối hợp khảo sát đối tượng chính sách để hỗ trợ xây dựng nhà ở 01-04-2024
174 1190/UBND Về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 01-04-2024
175 1192/UBND V/v lấy ý kiến góp ý văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 01-04-2024
176 1178/UBND V/v tham gia Liên hoan "Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể" và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn năm 2024 30-03-2024
177 1177/UBND V/v đề nghị rà soát, cung cấp danh sách chiến sĩ Điện Biên 30-03-2024
178 1176/UBND V/v hỗ trợ Đoàn làm phim tài liệu khoa học "Giếng cổ ngàn xưa ngọt mãi" 30-03-2024
179 1174/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2025 30-03-2024
180 1169/UBND V/v báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ 30-03-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1373

Tổng số lượt xem: 3901630

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.