Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 1082/UBND V/v bố trí, rà soát, đăng ký danh sách cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện 27-03-2024
212 1084/UBND V/v tham mưu thực hiện chế độ, chính sách theo đúng quy định 27-03-2024
213 127/BC-UBND BC Việc thực hiện chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trên địa bàn huyện Lý Sơn 27-03-2024
214 410/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Đủ và bà Huỳnh Thị Liên, có số phát hành BO 513334, số vào sổ cấp GCN: CH 07587, cấp ngày 24/12/2013 27-03-2024
215 1111/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 26-03-2024
216 1096/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 567/KH-SVHTTDL ngày 22/3/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 26-03-2024
217 1095/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 563/KH-SVHTTDL ngày 22/3/2024 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch 26-03-2024
218 1094/UBND V/v rà soát, lập danh sách cán bộ theo quy định số 200-QĐ-TU ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 26-03-2024
219 74/KH-UBND KH công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 của huyện Lý Sơn 26-03-2024
220 409/QĐ-UBND QĐ Về việc thu hồi đất do UBND huyện quản lý để thực hiện dự án: Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn 26-03-2024
221 123/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị 26-03-2024
222 1079/UBND V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 25-03-2024
223 1081/UBND V/v tổ chức chào cờ tháng 4 năm 2024 25-03-2024
224 120/BC-UBND BC Về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 12 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến 25-03-2024
225 408/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 25-03-2024
226 405/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội ông Nguyễn Hoàng 25-03-2024
227 403/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội bà Hàng Thị Xẫm 25-03-2024
228 407/QĐ-UBND QĐ Về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 25-03-2024
229 406/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội ông Nguyễn Văn Bảy 25-03-2024
230 404/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội bà Phạm Thị Nhỏ 25-03-2024
231 402/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 25-03-2024
232 118/BC-UBND BC Tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/3/2024 trên địa bàn huyện Lý Sơn 22-03-2024
233 117/BC-UBND BC Kết quả rà soát, đánh giá TTHC quý I/2024 trên địa bàn huyện Lý Sơn 22-03-2024
234 71/KH-UBND KH Triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động trên địa bàn huyện năm 2024 22-03-2024
235 70/KH-UBND Kế hoạch thực hiện ngày Công tác xã hội (25/3) 22-03-2024
236 69/KH-UBND Kế hoạch triển khai các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện 2024 22-03-2024
237 68/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện 2024 22-03-2024
238 66/KH-UBND KH Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có thu nhập thấp trên địa bàn huyện năm 2024 22-03-2024
239 400/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ thu nhập, cập nhật thông tin người lao động trên địa bàn huyện năm 2024 21-03-2024
240 396/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí bà Nguyễn Thị Thanh Linh 19-03-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1522

Tổng số lượt xem: 3901532

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.