Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 67/KH-UBND KH Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 19-03-2024
242 65/KH-UBND KH Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 19-03-2024
243 64/KH-UBND KH Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-03-2024
244 932/UBND V/v giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 14-03-2024
245 931/UBND V/v Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 14-03-2024
246 930/UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh 14-03-2024
247 929/UBND V/v cập nhật tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 14-03-2024
248 929/UBND V/v cập nhật tài liệu tập huấn phát triển mô hình du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 14-03-2024
249 928/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh 14-03-2024
250 01/KH-BCĐ KH Tổ chức các các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng nhân Ngày quốc tế Hạnh phúc (20/3/2024) trên địa bàn huyện Lý Sơn 14-03-2024
251 927/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhà giáo 14-03-2024
252 924/UBND V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 14-03-2024
253 376/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí ông Nguyễn Văn Trí 14-03-2024
254 375/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí Nguyễn Văn Dũng 14-03-2024
255 374/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí ông Nguyễn Văn Thành 14-03-2024
256 373/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội ông Nguyễn Quang Bền 14-03-2024
257 372/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội bà Nguyễn Lan Hương 14-03-2024
258 919/UBND V/v giải quyết đơn ông Phan Đượm, Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, Huyện Lý Sơn 13-03-2024
259 914/UBND V/v tham mưu Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2024) 13-03-2024
260 913/UBND V/v góp ý hồ sơ dự thảo Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (lần 3) 13-03-2024
261 912/UBND V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản triển khai nội dung của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 13-03-2024
262 908/UBND V/v nghiêm cấm thả diều gần đường dây trung áp 22kV 13-03-2024
263 907/UBND V/v tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện 13-03-2024
264 906/UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 13-03-2024
265 904/UBND V/v tham gia Hội chợ Triển lãm thương mại và Du lịch Phú Yên năm 2024 13-03-2024
266 891/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024 12-03-2024
267 892/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em, bình đẳng giới năm 2024 12-03-2024
268 890/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 12-03-2024
269 899/UBND V/v truyền thông về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024 12-03-2024
270 900/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh 12-03-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1531

Tổng số lượt xem: 3901520

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.