Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1554/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh 24-04-2024
2 1552/UBND V/v báo cáo bổ sung kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2023 24-04-2024
3 1550/UBND V/v đăng ký danh sách học viên tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2024 24-04-2024
4 1551/UBND V/v đưa bệnh nhân đục thủy tinh thể đi phẫu thuật tại Đà Nẵng 24-04-2024
5 189/BC-UBND BC Kết quả thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2024 trên địa bàn huyện Lý Sơn 24-04-2024
6 100/KH-UBND KH Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên huyện Lý Sơn năm 2024 24-04-2024
7 1547/UBND V/v tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 24-04-2024
8 1545/UBND V/v rà soát đề xuất, kiến nghị và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư công trên địa bàn huyện 24-04-2024
9 1544/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng từ kế toán viên lên kế toán viên chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập 24-04-2024
10 1543/UBND V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trên HTTTQG về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã 24-04-2024
11 510/QĐ-UBND Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho bà Phạm Thị Thu Hà 22-04-2024
12 509/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà Đặng Thị Nguyệt 22-04-2024
13 184/BC-UBND Báo cáo Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống thiên tai năm 2024 22-04-2024
14 1512/UBND V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/4/2024 của UBND tỉnh 22-04-2024
15 1511/UBND V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị 22-04-2024
16 1510/UBND V/v báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 22-04-2024
17 1509/UBND V/v xin phép vắng mặt dự Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024 22-04-2024
18 1507/UBND V/v tham gia viết tham luận cho Hội thảo với chủ đề: "Thực trạng và định hướng, giải pháp phát triển kinh tế số tại huyện Lý Sơn" 22-04-2024
19 1499/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22-04-2024
20 473/QĐ-UBND QĐ Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có số phát hành BD 712099, số vào sổ cấp GCN: CH 06928 do UBND huyện Lý Sơn cấp cho hộ ông Ao Xuân Bồi và bà Võ Thị Diễm vào ngày 14/10/2010 22-04-2024
21 1497/UBND V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 22-04-2024
22 68/TB-UBND TB Về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 19-04-2024
23 179/BC-UBND BC Kết quả tổ chức chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Lý Sơn 19-04-2024
24 97/KH-UBND KH Tham gia liên hoan "Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể" và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn năm 2024 19-04-2024
25 67/TB-UBND Thông báo không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 19-04-2024
26 1484/UBND V/v chuyển xếp ngạch, chức danh nghề nghiệp cho viên chức và nâng bậc thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung 19-04-2024
27 1495/UBND V/v tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân dịp Lễ 3/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao du lịch huyện Lý Sơn năm 2024 19-04-2024
28 1490/UBND V/v khẩn trương tham mưu thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 trên địa bàn huyện 19-04-2024
29 1489/UBND V/v tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón trên địa bàn 19-04-2024
30 1487/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19-04-2024
31 1488/UBND V/v triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 19-04-2024
32 1486/UBND V/v báo cáo kế hoạch, phương án dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai năm 2024 19-04-2024
33 469/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ giúp xã hội hàng tháng cho ông Phạm Bảng 17-04-2024
34 468/QĐ-UBND Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội đối với bà Nguyễn Thị Tý 17-04-2024
35 1470/UBND Vv phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 02/2024 17-04-2024
36 1461/UBND Về việc xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2024 17-04-2024
37 1460/UBND V/v xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức "Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi huyện Lý Sơn" năm 2024 17-04-2024
38 1459/UBND V/v triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 17-04-2024
39 1458/UBND V/v tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 17-04-2024
40 1456/UBND V/v treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2024 17-04-2024
41 1452/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 17-04-2024
42 173/BC-UBND BC Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII 17-04-2024
43 461/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với viên chức (Phạm Thị Thùy Duyên) 17-04-2024
44 466/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với viên chức (Nguyễn Thị Hoàng Thi) 17-04-2024
45 464/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với viên chức (Trần Thị Chiến) 17-04-2024
46 463/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với viên chức (Lê Hồng Hạnh) 17-04-2024
47 462/QĐ-UBND QĐ Về việc chuyển xếp lại ngạch, chức danh nghề nghiệp và bậc lương đối với viên chức (Ngô Thị Tiền) 17-04-2024
48 1445/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ 17-04-2024
49 1440/UBND V/v đề xuất sắp xếp 01 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 17-04-2024
50 1446/UBND V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giao dịch điện tử 17-04-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1388

Tổng số lượt xem: 3901910

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.