Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2832/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/7/2024 của UBND tỉnh 19-07-2024
2 2831/UBND V/v góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh 19-07-2024
3 2830/UBND Về việc phối hợp, cung cấp số liệu biên soạn Sách trắng về Công nghiệp Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2024 19-07-2024
4 822/QĐ-UBND Quyết định thành lập Fanpage của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trên mạng xã hội Facebook 19-07-2024
5 118/TB-UBND TB Về việc thay đổi thời gian tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 19-07-2024
6 829/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Tổ giám sát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 19-07-2024
7 826/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí ông Trương Văn Cao 19-07-2024
8 827/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí ông Võ Văn Thiện 19-07-2024
9 825/QĐ-UBND QĐ Về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí ông Nguyễn Văn Lựa 19-07-2024
10 824/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội bà Nguyễn Thị Hồi 19-07-2024
11 823/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội ông Nguyễn Đình Trang 19-07-2024
12 158/KH-UBND KH Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn huyện Lý Sơn 17-07-2024
13 2744/UBND V/v tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2024 cho trẻ em trên địa bàn huyện 16-07-2024
14 2745/UBND V/v góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh 16-07-2024
15 817/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2024 16-07-2024
16 816/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng ông Võ Văn Thuận 16-07-2024
17 815/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội bà Bùi Thị Sáu 16-07-2024
18 814/QĐ-UBND QĐ Về việc thôi hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội ông Võ Văn Thuận 16-07-2024
19 812/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội cho ông Đinh Hữu Đệ 16-07-2024
20 813/QĐ-UBND QĐ Về việc trợ cấp bảo trợ xã hội cho ông Nguyễn Đô 16-07-2024
21 370/BC-UBND BC Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 15-07-2024
22 2734/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 15-07-2024
23 2733/UBND V/v Rà soát, báo cáo số liệu trẻ em khuyết tật và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh 15-07-2024
24 176/GM-UBND UBND huyện Lý Sơn phối hợp với Công ty CP đường chạy xanh GREENPATH,..JSC tổ chức cuộc họp để triển khai dự thảo Kế hoạch tổ chức giải Việt dã "Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu" năm 2024 (14 giờ ngày 18/7/2024) 15-07-2024
25 2723/UBND V/v thông báo kênh Zalo của Bộ Nội vụ, Sở Ngoại vụ 15-07-2024
26 2726/UBND V/v triển khai rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Mircrosoft Windows công bố tháng 7/2024 15-07-2024
27 2728/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2025" 15-07-2024
28 2731/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh Quảng tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15-07-2024
29 2716/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 12-07-2024
30 2712/UBND V/v báo cáo thực trạng cơ giới hóa nông nghiệp và đề xuất các dự án cơ giới hoá đồng bộ trong nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2025-2030 12-07-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1309

Tổng số lượt xem: 4058552

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.