Truy cập nội dung luôn
Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 182

Tổng số lượt xem: 3212467