Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 196/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đâu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến 15-06-2022
62 219/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 14-06-2022
63 215/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 14-06-2022
64 218/BC-UBND Báo cáo tình hình kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2016-2021 14-06-2022
65 207/BC-UBND Báo cáo nhu cầu đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 13-06-2022
66 1197/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2025 13-06-2022
67 208/BC-UBND Báo caó tình hình thực hiện NQ số 02 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022 13-06-2022
68 1863/UBND Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-06-2022
69 1866/UBND V/v đề nghị xét chọn khen thưởng nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Lý Sơn 13-06-2022
70 1203/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 13-06-2022
71 1878/UBND V/v báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện 13-06-2022
72 1876/UBND V/v hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 13-06-2022
73 1881/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 13-06-2022
74 1887/UBND Vv BC tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội 13-06-2022
75 1889/UBND V/v phát video clip về dan lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Lý Sơn 13-06-2022
76 100/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 6/2022 (đợt 64) 13-06-2022
77 101/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 5/2022 (đợt 63) 13-06-2022
78 1892/UBND V/v liên quan giá cước vận chuyển hành khách tuyến Sa kỳ - Lý Sơn và ngược lại 13-06-2022
79 1897/UBND V/v góp ý dự thảo Danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 13-06-2022
80 1838/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 13-06-2022
81 1901/UBND V/v đăng ký danh sách công chức viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 02 năm 2022 13-06-2022
82 211/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện NQ số 36 của Ban Chấp hành Trung ương 13-06-2022
83 1904/UBND V/v triển khai sử dụng chính thức cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 13-06-2022
84 1903/UBND V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool 13-06-2022
85 1906/UBND V/v chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tại huyện Lý Sơn 13-06-2022
86 212/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 năm 2021 13-06-2022
87 1909/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh 13-06-2022
88 1910/UBND V/v thực hiện Kế hoạch số 95 của UBND tỉnh 13-06-2022
89 1914/UBND V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 93 của UBND tỉnh 13-06-2022
90 03/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề (kỳ họp lần thứ 8) của HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 13-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1290

Tổng số lượt xem: 2294646

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.