Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 1687/UBND V/v tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 mũi nhắc lại và trẻ em 5-11 tuổi 30-05-2022
92 1688/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 74 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 30-05-2022
93 185/BC-UBND Báo cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 30-05-2022
94 180/BC-UBND Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên trên địa bàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 30-05-2022
95 183/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 30-05-2022
96 1674/UBND V/v phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cuộc đấu giá thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh tại chợ Trung tâm huyện 30-05-2022
97 1676/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở 30-05-2022
98 1675/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi 30-05-2022
99 1699/UBND V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ trang thiết bị cho công tác tuyên truyền, giáo dục y tế trên địa bàn huyện Lý Sơn 30-05-2022
100 52/QĐ-BTC Quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi huyện Lý Sơn năm 2022 30-05-2022
101 1700/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông treo trên cột điện năm 2022 và 2023 trên địa bàn tỉnh 30-05-2022
102 1708/UBND V/v tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30-05-2022
103 1706/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 30-05-2022
104 1028/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 30-05-2022
105 1716/UBND V/v đăng ký danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 30-05-2022
106 187/BC-UBND Báo cáo tình tình và kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 6 tháng đầu năm 2022 30-05-2022
107 1724/UBND V/v nâng cao trách nhiệm tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 30-05-2022
108 1721/UBND V/v tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội 30-05-2022
109 1722/UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương 30-05-2022
110 91/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022 24-05-2022
111 1620/UBND V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh 24-05-2022
112 144/TB-UBND Thông báo kết luận của đồng chí Đặng Tấn Thành - PCT UBND huyện Lý Sơn tại buổi làm việc với Phòng KT&HTNT; các đơn vị liên quan và các tiểu thương có nguyện vọng buôn bán tại chợ Thôn Tây An Hải 24-05-2022
113 1506/UBND Về việc góp ý Đề án liên kết phát triển rừng trồng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 24-05-2022
114 1631/UBND V/v góp ý dự thảo Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) 24-05-2022
115 1636/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 24-05-2022
116 1640/UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em 24-05-2022
117 179/BC-UBND Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 24-05-2022
118 1018/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lý Sơn 24-05-2022
119 997/QĐ-UBND Quyết định xin phê duyệt danh sách giáo viên mầm non được hưởng chế độ dạy lớp ghép năm 2022 theo NĐ số 105 của Chính phủ năm học 2021-2022 24-05-2022
120 1022/QĐ-UBND Quyết định phân công cán bộ lãnh đạo và giáo viên trực tiếp thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ tại Phòng GD&ĐT và các trường trên địa bàn huyện năm 2022 24-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2043

Tổng số lượt xem: 2310919

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.