Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 886/QĐ-UBND Quyết định đóng cửa chợ tạm Thôn Tây An Hải (Trường 5 lớp cũ) 09-05-2022
212 1325/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu bưu chính, viễn thông 09-05-2022
213 1326/UBND V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2022 09-05-2022
214 1329/UBND V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội 09-05-2022
215 1328/UBND V/v khắc phục cây xanh bị ngã, đổ trên các trục đường huyện 09-05-2022
216 1330/UBND V/v đăng ký danh mục chương trình khuyến nông năm 2023 09-05-2022
217 1331/UBND V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thẩm định 09-05-2022
218 1335/UBND V/v phối hợp tham mưu góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư ở địa phương 09-05-2022
219 1336/UBND V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 09-05-2022
220 1342/UBND V/v xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành tổ chức nhà nước 09-05-2022
221 888/QĐ-UBND Quyết định phân công cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND huyện Lý Sơn 09-05-2022
222 162/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận thanh tra của Bộ kế hoạch và đầu tư 09-05-2022
223 1343/UBND V/v góp ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đấu giá, đấu thầu và quản lý trật tự xây dựng 09-05-2022
224 889/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận một cửa huyện lý Sơn 09-05-2022
225 1346/UBND V/v triển khai thực hiện Công văn số 912 của Sở LĐTBXH 09-05-2022
226 1348/UBND V/v ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi) 09-05-2022
227 1347/UBND V/v phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ Dù lượn quốc gia lần thứ II năm 2022 09-05-2022
228 1349/UBND V/v ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 09-05-2022
229 1350/UBND V/v tham dự Hội nghị triển khai Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng năm 2021 09-05-2022
230 1353/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ nhuận bút 09-05-2022
231 81/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 4/2022 09-05-2022
232 1352/UBND Vv góp ý vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Kế hoạch, Đầu tư ở địa phương 09-05-2022
233 1351/UBND V/v thống kê tài liệu lưu trữ thuộc diện lập bản sao bảo hiểm 09-05-2022
234 1362/UBND V/v thực hiện DVC chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng DVC Quốc gia 09-05-2022
235 1361/UBND Về việc góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 09-05-2022
236 1357/UBND V/v xây dựng danh mục dự án trọng quy hoạch tỉnh 09-05-2022
237 1311/UBND V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 04-05-2022
238 1309/UBND V/v ý kiến đối với dự thảo hồ sơ dự thảo "Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050" 04-05-2022
239 1305/UBND V/v triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 04-05-2022
240 1304/UBND Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đến 04-05-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1355

Tổng số lượt xem: 2294699

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.