Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 255/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
2 86/TTr-UBND Tờ trình trình HĐND huyện thông qua NQ về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
3 245/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
4 246/BC-UBND Báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 28-06-2022
5 2031/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục năm 2022 28-06-2022
6 1994/UBND V/v có ý kiến khảo sát vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1 tại đảo bé 28-06-2022
7 2032/UBND V/v báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 06 tháng đầu năm 2022 28-06-2022
8 247/BC-UBND Báo cáo lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-06-2022
9 05/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9) HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-06-2022
10 109/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong an phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 28-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2373

Tổng số lượt xem: 2310542

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.