Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 255/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
2 86/TTr-UBND Tờ trình trình HĐND huyện thông qua NQ về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
3 245/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
4 246/BC-UBND Báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 28-06-2022
5 2031/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục năm 2022 28-06-2022
6 1994/UBND V/v có ý kiến khảo sát vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1 tại đảo bé 28-06-2022
7 2032/UBND V/v báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 06 tháng đầu năm 2022 28-06-2022
8 247/BC-UBND Báo cáo lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-06-2022
9 05/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9) HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-06-2022
10 109/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong an phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 28-06-2022
11 108/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 28-06-2022
12 1323/QĐ-UBND Quyêt định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Dân Vận khéo" giai đoạn 2017-2022 28-06-2022
13 110/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 6/2022 đợt 65 28-06-2022
14 2052/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh 28-06-2022
15 111/KH-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 28-06-2022
16 1325/QĐ-UBND Thông báo kết luận của đồng chí phạm Thị Hương - CT UBND huyện - trưởng BCĐ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện tại cuộc họp BCĐ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
17 74/TB-BCĐ Thông báo kết luận của đồng chí phạm Thị Hương - CT UBND huyện - trưởng BCĐ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện tại cuộc họp BCĐ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
18 75/BC-BCĐ báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 và những giải pháp trọng tâm thời gian đến 28-06-2022
19 254/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
20 2001/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 22-06-2022
21 2020/UBND V/v đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại 22-06-2022
22 206/BC-UBND Báo cáo tình hình nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2022 22-06-2022
23 107/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 22-06-2022
24 243/BC-UBND Báo cáo tổng kết đại hội thể dục thể thao huyện Lý Sơn lần thứ V năm 2022 22-06-2022
25 2012/UBND V/v tăng cường cập nhật cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện Lý Sơn 22-06-2022
26 1939/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 20-06-2022
27 254/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20-06-2022
28 222/BC-UBND Báo cáo việc thực hiện các chính sách đối với các giáo viên vùng cao, vùng sâu vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 20-06-2022
29 1981/UBND V/v thực hiện Công văn số 2908/UBND-KGVX ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh 20-06-2022
30 224/BC-UBND Báo cáo trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ basocaso từ 01/01/2021 đến 31/5/2022) 20-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2149

Tổng số lượt xem: 2310954

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.