Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 255/BC-UBND Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
2 86/TTr-UBND Tờ trình trình HĐND huyện thông qua NQ về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
3 245/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
4 246/BC-UBND Báo cáo bổ sung nội dung thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 28-06-2022
5 2031/UBND V/v báo cáo kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục năm 2022 28-06-2022
6 1994/UBND V/v có ý kiến khảo sát vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1 tại đảo bé 28-06-2022
7 2032/UBND V/v báo cáo tình hình vận động, tiếp nhận, sử dụng và quản lý viện trợ PCPNN và hoạt động của các tổ chức PCPNN trong 06 tháng đầu năm 2022 28-06-2022
8 247/BC-UBND Báo cáo lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Lý Sơn 28-06-2022
9 05/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9) HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-06-2022
10 109/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong an phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 28-06-2022
11 108/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh 28-06-2022
12 1323/QĐ-UBND Quyêt định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Dân Vận khéo" giai đoạn 2017-2022 28-06-2022
13 110/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn tháng 6/2022 đợt 65 28-06-2022
14 2052/UBND V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh 28-06-2022
15 111/KH-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 28-06-2022
16 1325/QĐ-UBND Thông báo kết luận của đồng chí phạm Thị Hương - CT UBND huyện - trưởng BCĐ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện tại cuộc họp BCĐ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
17 74/TB-BCĐ Thông báo kết luận của đồng chí phạm Thị Hương - CT UBND huyện - trưởng BCĐ cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh huyện tại cuộc họp BCĐ đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021; 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
18 75/BC-BCĐ báo cáo kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 và những giải pháp trọng tâm thời gian đến 28-06-2022
19 254/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 28-06-2022
20 2001/UBND V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2) 22-06-2022
21 2020/UBND V/v đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại 22-06-2022
22 206/BC-UBND Báo cáo tình hình nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2022 22-06-2022
23 107/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 22-06-2022
24 243/BC-UBND Báo cáo tổng kết đại hội thể dục thể thao huyện Lý Sơn lần thứ V năm 2022 22-06-2022
25 2012/UBND V/v tăng cường cập nhật cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện Lý Sơn 22-06-2022
26 1939/UBND V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch của Bộ trưởng Bộ Tài Chính 20-06-2022
27 254/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20-06-2022
28 222/BC-UBND Báo cáo việc thực hiện các chính sách đối với các giáo viên vùng cao, vùng sâu vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn 20-06-2022
29 1981/UBND V/v thực hiện Công văn số 2908/UBND-KGVX ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh 20-06-2022
30 224/BC-UBND Báo cáo trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc lựa chọn sách giáo khoa và quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông (Thời kỳ basocaso từ 01/01/2021 đến 31/5/2022) 20-06-2022
31 1976/UBND V/v tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện 20-06-2022
32 1967/UBND V/v góp ý dự thảo triển khai thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 20-06-2022
33 1966/UBND V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 20-06-2022
34 225/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2022 20-06-2022
35 1952/UBND V/v góp ý dự thảo định mức chi phí quản lyus nguồn ngân sách Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 20-06-2022
36 1953/UBND V/v tham dự các Hội thảo do Ban kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức 20-06-2022
37 1961/UBND V/v tổng hợp đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 liều nhắc lại 20-06-2022
38 256/TB-UBND Thông báo về việc nghiêm cấm đào bới, khai thác mua bán vận chuyển các loại cây lâm sản trên các đồi núi 20-06-2022
39 257/TB-UBND Thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 20-06-2022
40 258/TB-UBND Thông báo về việc cấm đổ rác, phế thải xây dựng đất nông nghiệp nước thải không đúng nơi quy định 20-06-2022
41 106/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 trên địa bàn huyện Lý Sơn 20-06-2022
42 1985/UBND V/v tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình trạng đào bới mua bán vận chuyển tàng trữ tiêu thụ các loài cây có nguồn gốc tự nhiên 20-06-2022
43 1963/UBND V/v tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân dịp tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 20-06-2022
44 231/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong năm học 2021-2022 và đăng ký nhu cầu gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2022-2023 20-06-2022
45 232/BC-UBND Báo cáo tình hinh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 20-06-2022
46 230/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa Ĩ về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung bộ đến năm 2010 và kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-06-2022
47 229/BC-UBND Báo cáo thực hiện chương trình xây dụng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động phục vụ Nhân dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến 20-06-2022
48 203/BC-UBND Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 20-06-2022
49 1989/UBND V/v lấy ý kiến dự thảo Danh mục TTHC mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 20-06-2022
50 1991/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 20-06-2022
51 94/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ trên địa bàn huyện 15-06-2022
52 95/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn huyện 15-06-2022
53 97/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 15-06-2022
54 98/KH-UBND Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng 15-06-2022
55 99/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường ngày môi trường thế giới, ngày đại dương thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 15-06-2022
56 189/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ 15-06-2022
57 190/BC-UBND Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư TW đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn 15-06-2022
58 191/BC-UBND Báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 15-06-2022
59 193/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận đồng người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng năm 2022 15-06-2022
60 195/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 13 của Đ/c Bùi Thị Quỳnh Vân, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp về nông nghiệp nông dân nông thôn 15-06-2022
61 196/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đâu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến 15-06-2022
62 219/BC-UBND Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 14-06-2022
63 215/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 14-06-2022
64 218/BC-UBND Báo cáo tình hình kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2016-2021 14-06-2022
65 207/BC-UBND Báo cáo nhu cầu đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 13-06-2022
66 1197/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2025 13-06-2022
67 208/BC-UBND Báo caó tình hình thực hiện NQ số 02 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2022 13-06-2022
68 1863/UBND Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13-06-2022
69 1866/UBND V/v đề nghị xét chọn khen thưởng nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Lý Sơn 13-06-2022
70 1203/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn huyện Lý Sơn năm 2022 13-06-2022
71 1878/UBND V/v báo cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện 13-06-2022
72 1876/UBND V/v hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 13-06-2022
73 1881/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 13-06-2022
74 1887/UBND Vv BC tình hình bố trí kinh phí cho giáo dục theo yêu cầu Nghị quyết số 41/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội 13-06-2022
75 1889/UBND V/v phát video clip về dan lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Lý Sơn 13-06-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2043

Tổng số lượt xem: 2310806

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.