Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Sơ đồ tổ chức UBND Huyện Lý Sơn

1. Thành viên UBND Huyện Lý Sơn

 
STT Họ và tên Chức vụ
01
Phạm Thị Hương
Chủ tịch
02
Lê Văn Ninh
 Phó Chủ tịch Thường trực
03
 
Phó Chủ tịch
04 Nguyễn Quang Sang Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện
 05
Trần Anh Dũng
 Trưởng công an huyện
 06
Mai Văn Lên
 Chánh Văn phòng  huyện
07
Nguyễn Thị Phát
 Thanh tra huyện
​08 Ngô Đình Mẫn ​Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
09​ Mai Văn Toàn ​Trưởng phòng TN&MT huyện
​10 Nguyễn Thanh Cường Trưởng phòng TC-KH huyện​
​11 Phan Văn Thảo​ Trưởng phòng GD&ĐT huyện​
​12   Trưởng phòng​ VH-TT huyện​
​13 Huỳnh Minh Hùng Trưởng phòng KT&HTNT huyện​
​14 Phạm Văn Thọ Trưởng phòng Tư pháp huyện​
15 Dương Thị Hoàng Dung Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế
 

2. Chủ tịch UBND huyện qua các thời kỳ

 

STT  Họ và tên Năm sinh
01  Võ Văn Hồng  
02  Ngô Văn Nhân  
03  Trần Huy Thông  
04
 Võ Xuân Huyện
 
05  Trần Ngọc Nguyên  
06 Nguyễn Thanh  
07 Nguyễn Quốc Việt  

 

3. Thông tin liên hệ của lãnh đạo UBND huyện:

a). Chủ tịch UBND huyện (phụ trách chung): 

Họ và tên: Phạm Thị Hương; Sinh năm 1971; Địa chỉ thường trú: thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553. 867316, email: pthuong-lyson@quangngai.gov.vn​

b) Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách lĩnh vực kinh tế

Họ và tên: 

Điện thoại: 0553. 867237, email:

c) Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội

 Họ và tên: Lê Văn Ninh Sinh năm: 12/8/1975; Địa chỉ thường trú: An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

điện thoại: 0553.867548, email: lvninh-lyson@quangngai.gov.vn, lvninh75@gmail.com

* Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn: https://admin.quangngai.gov.vn/documents/325600/973515/0_20210825112348.pdf/99c1f2ee-3885-48d8-abdd-ea15f3956923

d) Các Ủy viên UBND huyện:

- Ông Nguyễn Quang Sang, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Quân sự;

- Ông Trần Anh Dũng, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Công an;

- Ông Ngô Đình Mẫn, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Nội vụ;

- Ông Mai Văn Lên, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Văn phòng;

- Ông Nguyễn Thanh Cường, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Kế hoạch - Tài chính;

-  Bà Nguyễn Thị Phát, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Thanh tra;

- Ông Phan Văn Thảo, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Huỳnh Minh Hùng, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Kinh tế và Hạ tầng nông thôn;

- Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Tư pháp;

- Ông Mai Văn Toàn, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Tài nguyên và Môi trường;

- ........... , Ủy viên UBND huyện, phụ trách Văn hóa - Thông tin;

- Bà Dương Thị Hoàng Dung, Ủy viên UBND huyện, phụ trách Lao động, Thương binh và Xã hội - Y tế.

Quy chế làm việc của UBND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026: https://admin.quangngai.gov.vn/documents/325600/973515/02+doi.signed_11082021104329.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 452

Tổng số lượt xem: 3827700

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.