Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 205/TB-HĐTD THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 27-12-2023
2 206/TB-HĐTD Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 26-12-2023
3 145/TB-HĐTD THÔNG BÁO Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành, kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2023 05-12-2023
4 132/TB-HĐTD TB Kết quả điểm thi môn Nghiệp vụ Chuyên ngành (vòng 2), kỳ tuyển dụng giáo viên huyện Lý Sơn năm 2023 07-11-2023
5 689/TB-UBND Thông báo Xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 29-08-2023
6 154/TB-UBND TB xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 10-07-2023
7 811/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 10-07-2023
8 153/TB-HĐTD Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập thuộc UBND huyện năm 2022 20-12-2022
9 154/TB-HĐTD Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập thuộc UBND huyện năm 2022 20-12-2022
10 127/TB-HĐTD Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2022 28-10-2022
11 03/TB-HĐTD Phòng thi, tên thí sinh dự thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2022 26-10-2022
12 04/TB-HĐTD Thông báo triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên vòng 2 năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 26-10-2022
13 2151/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, TH công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022 20-10-2022
14 946/TB-SGDĐT Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022 13-10-2022
15 1765/SGDĐT-TCCB phối hợp tổ chức thi tuyển dụng giáo viên năm 2022 các môn nghiệp vụ chuyên ngành 05-10-2022
16 327/TB-UBND Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2022 24-09-2022
17 319/TB-UBND Thông báo xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2022 08-09-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 457

Tổng số lượt xem: 3827735

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.