Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 689/TB-UBND Thông báo Xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 29-08-2023
2 154/TB-UBND TB xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 10-07-2023
3 811/QĐ-UBND QĐ về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2023 10-07-2023
4 153/TB-HĐTD Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập thuộc UBND huyện năm 2022 20-12-2022
5 154/TB-HĐTD Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập thuộc UBND huyện năm 2022 20-12-2022
6 127/TB-HĐTD Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2022 28-10-2022
7 03/TB-HĐTD Phòng thi, tên thí sinh dự thi, số báo danh, thời gian và địa điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng giáo viên huyện Mộ Đức năm 2022 26-10-2022
8 04/TB-HĐTD Thông báo triệu tập và tổ chức thi tuyển dụng giáo viên vòng 2 năm 2022 trên địa bàn huyện Mộ Đức 26-10-2022
9 2151/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự tuyển dụng vòng 2 kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, TH công lập trực thuộc UBND huyện năm 2022 20-10-2022
10 946/TB-SGDĐT Thông báo về quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng giáo viên tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022 13-10-2022
11 1765/SGDĐT-TCCB phối hợp tổ chức thi tuyển dụng giáo viên năm 2022 các môn nghiệp vụ chuyên ngành 05-10-2022
12 327/TB-UBND Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2022 24-09-2022
13 319/TB-UBND Thông báo xét tuyển giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Lý Sơn năm 2022 08-09-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1158

Tổng số lượt xem: 3212833