Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1811/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 của Cơ quan UBKT - Thanh tra 30-11-2021
2 2274/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra 04-12-2020
3 2970/UBND V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 18-11-2020
4 1435/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Cơ quan UBKT - TT huyện Lý Sơn 17-07-2020
5 95/KH-UBND V/v đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp huyện năm 2019 23-06-2020
6 1835/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện 05-12-2019
7 04/KL-UBND Kết luận việc chấp hành pháp luật đối với các dự án xã hội hóa từ năm 2008 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-06-2019
8 143/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung còn tồn đọng theo Kết luận số 2589/KL-UBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 27-11-2018

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 558

Tổng số lượt xem: 3827647

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.