Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 28/QĐ-UBBC Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử 20-04-2021
2 199/TB-UBND V/v niên yết, địa điểm niêm yết danh sách cử tri và cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết khiếu nại việc lập danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu 12-04-2021
3 76/GM-UBND V/v Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu HĐND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 29-03-2021
4 77/GM-UBND V/v Dự Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 29-03-2021
5 253/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 9, Thôn Đông An Hải 29-03-2021
6 255/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 7, Thôn Đông An Hải 29-03-2021
7 257/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 5, Thôn Tây An Vĩnh 29-03-2021
8 256/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 6, Thôn Tây An Hải 29-03-2021
9 258/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 3, Thôn Đông An Vĩnh 29-03-2021
10 260/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 2, Thôn Đông An Vĩnh 29-03-2021
11 259/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 1, Thôn Bắc An Bình 29-03-2021
12 261/QĐ-UBND V/v thành lập tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tổ bầu cử số 4, Thôn Tây An Vĩnh 29-03-2021
13 43/KH-UBND V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 22-03-2021
14 700/UBND V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 19-03-2021
15 231/QĐ-UBND V/v tạm cấp kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 17-03-2021
16 193/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 04-03-2021
17 194/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7 04-03-2021
18 195/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 8 04-03-2021
19 196/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5 04-03-2021
20 197/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4 04-03-2021
21 198/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3 04-03-2021
22 199/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2 04-03-2021
23 200/QĐ-UBND V/v thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 1 04-03-2021
24 08/BC-UBBC Báo cáo kết quả sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất 24-02-2021
25 06/UBBC thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 24-02-2021
26 07/QĐ-UBBC Phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 24-02-2021
27 09/QĐ-UBBC Thành kapaj Tiểu ban thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 24-02-2021
28 11/QĐ-UBBC Thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 24-02-2021
29 435/UBND V/v dự toán kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 23-02-2021
30 05/QĐ-UBBC Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 23-02-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 552

Tổng số lượt xem: 3827641

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.