Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2023

23/08/2023 07:18    34

Chiều ngày 22/8, Trung tâm Chính trị huyện Lý Sơn đã bế giảng lớp Sơ cấp chính trị năm 2023.

Phát biểu tại bế giảng, đồng chí Trần Minh Hoằng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Lý Sơn mong muốn; các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của cơ quan, đơn vị; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tế công tác và cuộc sống, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian hơn một tháng học tập và nghiên cứu, 38 học viên được các giảng viên truyền đạt 18 chuyên đề chương trình lớp Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định với các nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về cách mạng giải phóng dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lịch sử Đảng; đường lối, chủ trương của Đảng; về chủ nghĩa xã hội và đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ… từ đó, hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Ngoài ra, các học viên còn được nghiên cứu thực tế tại địa phương. Qua đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập của lớp đảm bảo yêu cầu đề ra.

Kết quả, 38 học viên đều được cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị, trong đó 21 học viên đạt loại giỏi, 17 đạt loại khá. Đặc biệt, có 6 học viên có thành tích xuất sắc được tặng giấy khen.

Hữu Danh

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1140

Tổng số lượt xem: 3212834