Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Chương trình hành động ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnhQuảng Ngãi khóa XIII, tại đơn vị bầu cử huyện Lý Sơn

11/05/2021

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Lý Sơn trân trọng giới thiệu nội dung Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại đơn vị bầu cử huyện Lý Sơn

1. Bà Phạm Thị Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên khai sinh: PHẠM THỊ HƯƠNG

Sinh ngày: 03/02/1971.

Nơi ở hiện nay: thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử, Thạc sĩ Chính sách công.

Nghề nghiệp: Cán bộ.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026 là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. Tôi nhận thức rằng, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trước tiên tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020, đạt được những kết quả nhất định, trong 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự kiến có 19 chỉ tiêu đạt (10 chỉ tiêu vượt; tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 4,93%/năm; giá trị sản xuất các ngành hằng năm đều tăng; về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2020 có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Lý Sơn đến cuối năm 2019 có 03/03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đã hoàn tất thủ tục trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới); hoạt động du lịch ngày càng phát triển nhất là du lịch Lý Sơn; thu hút đầu tư được quan tâm, trong giai đoạn 2016-2020 đã cấp phép đầu tư cho 565 dự án (524 dự án trong nước; 41 dự án FDI); tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống dân tộc, toàn tỉnh có 03 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, riêng huyện Lý Sơn có 01 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đua thuyền tứ linh huyện Lý Sơn (nâng tổng số lên 02 di sản); tổ chức rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống trường lớp các cấp học, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, 13/13 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (huyện Lý Sơn có 06/9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1). Tổ chức bộ máy hành chính các cấp từng bước được sắp xếp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tỉnh Quảng Ngãi đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá về kinh tế - xã hội đã đề ra tại Đại hội; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phát triển kinh tế biển đồng bộ cả công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nuôi trồng, khai thác, chế biến hải sản, hạ tầng cảng biển, logistics; phát triển bền vững huyện Lý Sơn; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững; hiện đại tàu cá, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế, có tính cạnh tranh cao; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch ven biển, đảo; chú trọng phát triển dịch vụ giá trị gia tăng cao. Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Lý Sơn đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên, môi trường, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước ở Lý Sơn. Phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường công tác nội chính, tổ chức nhà nước và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Khi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tâm nguyện phấn đấu nhiều hơn nữa để thực hiện tròn nhiệm vụ và trọng trách nhân dân giao phó, đáp lại lòng tin, sự tín nhiệm của cử tri, không chỉ lắng nghe tiếng nói cử tri mà còn biết chuyển tải những ý kiến đó để đóng góp vào những vấn đề quan trọng của tỉnh, huyện; tổng hợp ý kiến cử tri để giám sát và chất vấn trở lại cơ quan thực thi pháp luật. Không bị ràng buộc nào đóng góp cho sự nghiệp chung đúng với tinh thần vì dân, vì nước. Bản thân tôi càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tình hình trong nước và thế giới, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND. Tiếp tục học tập, rèn luyện không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ đại biểu nhân dân, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

2. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, gắn bó sâu sát và thường xuyên với cử tri tỉnh Quảng Ngãi và cử tri đơn vị bầu cử. Tôi luôn chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, đời sống, giáo dục và đào tạo, v.v…đến HĐND cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; giúp cho việc xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật được sát đúng với tình hình, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tế.

3. Vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là làm sao để phát triển huyện đảo Lý Sơn trở thành huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi một cách bền vững về kinh tế gắn với du lịch và đảm bảo trật tự an toàn xã hội;  Chúng ta cần lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của huyện đảo Lý Sơn; Đầu tư xây dựng nhưng không làm phá vỡ cảnh quan chung, không xâm hại vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên; Giải quyết thách thức do thiếu hụt nguồn nước ngọt và áp lực bảo vệ môi trường; Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Giải pháp cần phải phát triển du lịch, dịch vụ theo chiều sâu; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng. Quản lý tốt công tác quy hoạch và xây dựng, bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên của Lý Sơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục chấn chỉnh nghiêm túc công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Trong quản lý tài nguyên, phải đặc biệt chú ý tài nguyên nước, đây là vấn đề sống còn của Lý Sơn trong tương lai. Do vậy, cần phải tuân thủ nghiêm túc thời vụ sản xuất nông nghiệp; khuyến nghị người dân, du khách, các nhà hàng, khách sạn có ý thức tiết kiệm nước; các khách sạn lớn phải có phương án thu gom nước mưa, tái chế, lọc nước biển thành nước ngọt để phục vụ du khách. Cần phải trồng cây xanh quanh đảo để giữ cho môi trường xanh và cân bằng sinh thái. Theo tôi, đối với ngành nông nghiệp có quy hoạch và phát triển toàn diện theo hướng tạo ra giá trị gia tăng cao, bền vững về bảo vệ môi trường, ổn định diện tích cây hành, tỏi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bảo quản và chế biến để xây dựng thương hiệu bền vững cho cây tỏi.

Phát triển kinh tế thủy sản là kinh tế mũi nhọn, tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách đang thực hiện còn những bất cập, để cập nhật, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp thực tế tạo điều kiện tốt nhất để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với vấn đề môi trường, cần chú trọng cải thiện cả về vệ sinh môi trường, môi trường biển, cảnh quan môi trường; trong đó vệ sinh môi trường là vấn đề trực tiếp nhất. Những năm qua chính quyền, người dân địa phương đã rất cố gắng trong việc giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường có kết quả rõ rệt. Tuy nhiên, việc đổ đất thải nông nghiệp; phế thải xây dựng chưa theo quy hoạch;  khuyến cáo Nhân dân và du khách cần ý thức chung tay bảo vệ môi trường khi đến tham quan đảo, có ý thức trong việc vứt rác thải, chai nhựa cả trên bờ và dưới biển góp phần làm cho Lý Sơn xanh, sạch, đẹp.

Phát huy giá trị văn hóa, con người Lý Sơn; bảo đảm phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế

Lý Sơn là quê hương của hải đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, con người nơi đây có truyền thống yêu nước nồng nàn, dù khó khăn đến mấy vẫn luôn kiên cường bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sống có nghĩa, có tình, chan hòa, hạnh phúc, chân thật, hết mực yêu thương bảo vệ nhau. Huyện đảo muốn phát triển bền vững, giàu mạnh thì các giá trị văn hóa cao đẹp của con người Lý Sơn cần phải được tiếp tục phát huy một cách sâu sắc nhất; Chúng ta phải thực hiện tốt sự thân thiện và mến khách trong mỗi một con người ở Lý Sơn, để khi nhắc đến Lý Sơn thì du khách, người ở xa phải nhớ đến một vùng biển đảo xinh đẹp, thanh bình, con người thân thiện, mến khách, ứng xử văn minh, lịch sự, có tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo; khát vọng cống hiến, đầy năng lượng, nhiệt huyết, sẵn sàng đặt lợi ích chung vì sự phát triển lâu dài của huyện đảo lên trên lợi ích cá nhân. Không phải kinh tế, văn hóa con người Lý Sơn mới chính là nền tảng quan trọng để thực sự phát triển Lý Sơn một cách phồn vinh, bền vững, nên cần phải hết sức được chú trọng.

Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh

Tuy có quy mô diện tích và dân số nhỏ; nhưng Lý Sơn có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh; được xem là lá chắn, phên dậu vững chắc trên biển Đông để bảo vệ khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam. Nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững quốc phòng, an ninh trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc được Đảng bộ, quân, dân trên đảo xem là nhiệm vụ hàng đầu. Trong thời bình, cần chú trọng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch để nâng cao đời sống của Nhân dân trên đảo, qua đó tăng cường đối ngoại Nhân dân để du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử biển đảo, về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nhưng tuyệt nhiên không vì kinh tế mà ảnh hưởng đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghĩa là các dự án đầu tư trên đảo phải được thẩm định và xem xét một cách kỹ càng về pháp nhân, quy mô, nội dung đầu tư; không được ảnh hưởng đến đất quốc phòng, đến việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đầu tư các công trình lưỡng dụng; như vậy thì mới có thể xây dựng Lý Sơn thực sự mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh.

 Tôi luôn tâm niệm, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, vì vậy, bản thân không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ năng lực; nỗ lực thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cử tri và cam kết thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra.

 

2. Ông Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi.

Họ và tên: Cao Lê Tùng Nghĩa

Sinh ngày: 01/10/1986

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được MTTQVN tỉnh tin tưởng giới thiệu về ứng cử tại huyện Lý Sơn, là một trong những đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi giữ vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Hôm nay, bản thân cảm thấy may mắn khi được gặp mặt đông đảo bà con cử tri huyện Lý Sơn để trình bày chương trình hành động của mình với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa bà con cử tri!

Được Đảng, Nhà nước giáo dục và đào tạo, trải qua các môi trường công tác khác nhau, tôi luôn xác định bản thân sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà, xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ Đảng viên, cán bộ Đoàn, nghĩa vụ của một công dân đối với quê hương. Có thể nói rằng, mỗi lần đến với huyện Lý Sơn, tôi lại thấy huyện nhà có sự phát triển mới kể cả về kết cấu hạ tầng, môi trường sống, du lịch, dịch vụ. Có sự phát triển đó là nhờ có sự chung sức, đồng lòng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự ủng hộ, nỗ lực của nhân dân huyện Lý Sơn. Thật vinh dự và tự hào trong quá trình phát triển đó của huyện Lý Sơn, có sự tham gia đóng góp tích cực của tuổi trẻ cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng với nhiều công trình phần việc thanh niên như: Xây dựng Cột cờ Tổ quốc, Làm đường bê tông nông thôn, Lắp điện thắp sáng đường quê, xây dựng nhà nhân ái, xây dựng Trường Mẫu giáo kiêm Nhà tránh bão; tổ chức các chương trình đồng hành cùng thanh niên ngư dân vươn khơi, bám biển; trao tặng quà cho học sinh và nhân dân; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Lý Sơn,…

Tôi nhận thức được rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Do đó, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách là người đang trực tiếp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, tôi xin hứa làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, nhất là của người lao động. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tích cực kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết và tham gia giải quyết những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi. Sau mỗi kỳ họp, tôi có trách nhiệm báo cáo với bà con cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND tỉnh bàn và quyết định đặc biệt là những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của người dân và sự phát triển của huyện Lý Sơn nói riêng cũng như tỉnh nhà nói chung.

Thứ hai, tôi sẽ tích cực tham gia, cùng góp tiếng nói với lãnh đạo huyện đề xuất kiến nghị cấp trên ban hành những cơ chế chính sách có lợi và ưu tiên đặc thù để huyện Lý Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến để xứng đáng là huyện đảo tiền tiêu của đất nước. Trong đó, nghiên cứu góp ý kiến đề xuất cơ chế để huyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa về du lịch, dịch vụ; bảo vệ môi trường; xây dựng thiết chế hạ tầng; phát huy giá trị văn hóa, con người huyện Lý Sơn; đi đầu trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

Thứ ba, tôi sẽ cố gắng kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và nhiệm vụ chuyên môn là người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi. Quan tâm phát huy tốt vai trò thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với các giải pháp đồng bộ, trong đó quan tâm thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ quyền biển, đảo; củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong thanh niên; chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo như: Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, tổ chức chương trình thanh niên với biển đảo; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; trồng cây xanh tạo cảnh quan; trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm triển khai các công trình thanh niên: Xây dựng nhà nhân ái, khu vui chơi cho thiếu nhi, khu thể thao công cộng cho người dân,..

Thứ tư, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới; không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Gương mẫu vận động gia đình và bà con nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Kính thưa quý vị lãnh đạo và bà con cử tri

Tôi nhận thức một cách sâu sắc rằng, người đại biểu HĐND tỉnh chính là cầu nối quan trọng giữa nguyện vong, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững chắc và gần nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi luôn quan niệm thước đo phẩm chất, năng lực của con người là kết quả công việc, là sự đóng góp cho xã hội. Với tâm huyết của mình và niềm tin vững chắc vào sự phát triển bền vững của huyện Lý Sơn, tôi rất mong muốn được quý vị tin tưởng và ủng hộ để có cơ hội được đồng hành và đóng góp công sức nhỏ bé của mình với người dân huyện Lý Sơn trong quá trình xây dựng và phát triển huyện nhà.

 

3. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Chuyên viên Văn phòng huyện Lý Sơn

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Phượng

Sinh năm: 1982

Quê quán: Thôn tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nơi ĐKHKTT: Thôn tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng huyện Lý Sơn

Đơn vị công tác: Văn phòng huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

 Được sự quan tâm của đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN huyện, tôi được tin tưởng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự của bản thân tôi, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri của huyện là hết sức nặng nề.

Trước tiên tôi xin nói khái quát tình hình: về nền kinh tế của huyện những năm qua tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng nhanh và chiếm 50% cơ cấu kinh tế; hầu hết các ngành kinh tế đều phát triển; dịch vụ du lịch phát triển đột phá, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, các vấn đề xã hội được chú trọng thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được của huyện thì vẫn còn những vấn đề mà bà con cử tri và bản thân tôi vẫn còn quan tâm như nguồn nước ngọt trên đảo nhiều nơi nhiễm mặn; giá cả hàng hóa nông sản bấp bênh, nhất là giá tỏi hiện nay rất thấp.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội là người lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, tổng hợp những tâm tư nguyện vọng của bà con đến các cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm và cũng có điều kiện để bản thân phấn đấu hơn nữa để thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

         2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Giải quyết vấn đề cử tri quan tâm hiện nay là tham mưu việc tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên biển và nguồn nước ngọt tiết kiệm, hợp lý, tạo ra các mô hình để người dân và du khách khi ra lý sơn tham gia trồng cây, trồng hoa; tham mưu đề xuất huy động nguồn lực đầu tư hệ thống cung cấp nước ngọt lâu dài, bền vững. Tham mưu hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, ứng dụng các công nghệ sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với chế biến và liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt việc chỉ dẫn địa lý tỏi Lý sơn, khuyến khích nhân dân tham gia hình thành một số vùng sản xuất hành, tỏi an toàn, chất lượng và tham gia hợp tác xã sản xuất, hướng đến hình thành chuỗi nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Cuối cùng là người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đảo, quê hương của Hải đội hùng binh Hoàng Sa, quê hương có truyền thống yêu nước nồng nàn, dù khó khăn vẫn luôn kiên cường bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sống có nghĩa, có tình, chan hòa, hạnh phúc, chân thật, hết mực yêu thương bảo vệ nhau và bản thân tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Tôi xem đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm đối với quê hương mình.

Ban Biên tập

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2225

Tổng số lượt xem: 2308789

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: TRẦN MINH HOẰNG- CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.