Truy cập nội dung luôn

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn

13/01/2023 16:55    474

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Lý Sơn:

Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh: /documents/325600/974824/1564QDUB.signed.pdf/08c4c9d5-c376-4016-8ff3-56a9cad7a02e

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 12/01/2023 của UBND huyện: /documents/325600/974824/TB+c%C3%B4ng+b%E1%BB%91.pdf/18581851-1238-401d-a746-0f378581044d

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 466

Tổng số lượt xem: 3226560