Truy cập nội dung luôn

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn

24/09/2021 14:37    489

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn

Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Sơn

BBT

Tài liệu đính kèm: KẾ HOẠCH SDĐ LÝ SƠN 2030.zip

Tin liên quan

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 469

Tổng số lượt xem: 3226549