Truy cập nội dung luôn

Dự thảo Quyết định và Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

12/12/2022 16:42    24

Dự thảo Quyết định và Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Dự thảo Quyết định và Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: Du thao - Bo tieu chi danh gia DTI- quang ngai.docx

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 462

Tổng số lượt xem: 3226552