Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Lý Sơn ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố tình hình an ninh quốc phòng năm 2024

29/01/2024 14:22    50

Bước vào năm mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lý Sơn đang ra sức thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển của năm. Trên cơ sở dự báo những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, huyện luôn kiên định mục tiêu duy trì ổn định kinh tế; phát triển văn hoá; thực hiện các chính sách an sinh và công bằng xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chú trọng giảm nghèo bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Nâng cao năng lực hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành thực thi pháp luật. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

 Phấn đấu năm 2024, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 5-6%; cơ cấu các ngành kinh tế: Nông nghiệp chiếm 47-48%; thương mại dịch vụ chiếm 43-44%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp chiếm 7-8%. Tổng giá trị các ngành kinh tế chiếm 2.282 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 10,52%; tỷ lệ thu gom và xử chất thải rắn sinh hoạt đạt từ 95% trở lên; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao từ 5-10%; Tổng lượt khách du lịch đạt từ 180 ngàn đến 200 ngàn lượt khách; giải quyết việc làm cho 400-500 lao động; xuất khẩu lao động 15-20 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5-1%; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024. UBND huyện phát động thi đua tới tất cả các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Trong đó yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

Ngay từ bây giờ bắt tay vào thực hiện các mục tiêu phát triển của năm, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; tập trung phát triển nông – ngư nghiệp- thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống nhân dân hướng tới giảm nghèo nhanh và bền vững; Đẩy mạnh phát triển du lịch; thực hiện Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển-đảo; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội để góp phần xây dựng Lý Sơn ngày càng phát triển.

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 454

Tổng số lượt xem: 3827763

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.