Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN

Lý Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội

22/05/2024 08:14    74

Nhằm “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội” theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban Bí Trung ương Đảng, huyện Lý Sơn đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên đia bàn huyện.

Xác định việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo chỉ đạo nhằm góp phần phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Ban thường vụ Huyện ủy Lý Sơn đã chỉ đạo tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, tổ chức Chính trị - xã hội tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao, chuyển tải kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Hàng năm, huyện Lý Sơn đã quan tâm bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương chuyển sang để NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

 

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, trên địa bàn huyện đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, có sự chuyển biến tích cực trong ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực thi tín dụng chính sách đối với việc phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngày càng trong sạch vững mạnh.

Một trong những kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đó là việc tập trung nguồn vốn của ngân sách  địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt 5 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với năm 2014, giải quyết cho hơn 110 hộ vay vốn.

Hiện nay, Lý Sơn đang quản lý và triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng chính sách xã hội; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 150 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với năm 2014. Số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn tại NHCSXH huyện trên 2.200 hộ, giải quyết việc làm cho hơn 1.200 lượt lao động.

Kết quả qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Tín dụng chính sách xã hội đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đảo.

Hữu Danh

Đến tháng 11/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết
 
92.48 %
hồ sơ đúng hạn
 
(tự động cập nhật vào lúc
10:48:25, 14/11/2019)
Đến tháng 11/2019
đã trao đổi
 
380,706
văn bản qua mạng
giữa 617 đơn vị
 
(tự động cập nhật vào lúc
14/11/2019, 01:08:31)

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 879

Tổng số lượt xem: 3996290

Bản quyền © 2014 thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn | Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN LÝ SƠN

Điện thoại: 0255. 3867 224; 0255.3867222 - Fax: 055. 3867 676 ; Email: lyson@quangngai.gov.vn

Địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi' hoặc 'www.lyson.quangngai.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.